Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām

Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām

Paziņojums par projektu iesniegšanas termiņa izsludināšanu uz 2018. gada līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Liepājas pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu iesniegumus kultūras pieminekļu saglabāšanai saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2015. gada 14. maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” un grozījumiem no 18.01.2018. (saistošie noteikumi Nr.1), kas stājušies spēkā 01.02.2018.
Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapām un informatīvajiem materiāliem var iepazīties pašvaldības mājas lapā – www.liepaja.lv sadaļā: “Pašvaldība/ Līdzfinansējums vēsturiskām ēkām” vai darba dienās Liepājas pilsētas būvvaldē, 131.kab., Rožu ielā 6, Liepājā.
Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš – 2018. gada 5. aprīlis.
Pieejamais līdzfinansējums 2018. gadam – 100 000 EUR.
Plānoto izmaksu aprēķins jāsaskaņo ar LPPI “Komunālā pārvalde” būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha ielā 44, Liepājā, mob. t.: 29148047).
Kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei, jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti (Rožu ielā 6, Liepājā, mob. t: 20260402).
Projekta iesniegumus jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldībā (Rožu ielā 6, Liepājā), Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas pašvaldība, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

 
Ar  projekta materiāliem var iepazīties arī Liepājas pilsētas būvvaldē, 131. kab., Rožu ielā 6, Liepājā.

Informācija atjaunota 2017. gada 11. augustā