Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Attīstības plānošana - Attīstības pārvalde

Attīstības pārvalde

Mūsu uzdevums ir strādāt Liepājas nākotnei jau šodien un saredzēt vajadzīgās pārmaiņas. Pārmaiņas nenotiek automātiski – tās rada cilvēki. Bet tikai komandā cilvēki spēj panākt neparastus rezultātus.

 

Attīstības pārvaldes vadītājs
Mārtiņš ĀBOLS  
tālr. 6 34 04755
e-pasts martins.abolsdome.liepaja.lv

Vadītāja vietniece

Laura LIPSKA
tālr.: 63404705
e-pasts: laura.lipska@dome.liepaja.lv

Sekretāre

Annija SOKOLOVA
tālr. 6 34 04802
e-pasts: liepaja@dome.liepaja.lv


Projektu ieviešanas nodaļa

Vadošais projektu vadītājs
Uldis KLAKS - KLEINS
tālr.: 6 34 04768
e-pasts: uldis.klaks-kleins@dome.liepaja.lv

Vadošā projektu vadītāja
Kristīne LUKOŠJUS
tālr. 6 34 04705
e-pasts: kristine.lukosjusdome.liepaja.lv

Projektu vadītājs
Agris SAULE
tālr.: 6 34 04768
e-pasts: agris.saule@dome.liepaja.lv

Projektu vadītājs
Mārtiņš HERBSTS
tālr.:  6 34 04768
e-pasts:martins.herbsts@dome.liepaja.lv

Projektu vadītāja
Ilze JURKOVSKA
tālr. 6 34 04709
e-pasts: ilze.jurkovska@dome.liepaja.lv

Projektu vadītāja
Solvita ZVEJNIECE
tālr.6 34 04709
e-pasts: solvita.zvejniece@dome.liepaja.lv

Ekonomikas nodaļa

Vadītājs
Arnis VĪTOLS
tālr.: 6 34 04726
e-pasts: arnis.vitols@dome.liepaja.lv

Eksperte (nodarbinātības jautājumos)
Aija SALDOVERE
tālr. 6 34 04719
e-pasts: aija.saldoveredome.liepaja.lv

Ekonomiste
Inga ŽURAVSKA
tālr. 6 34 04719
e-pasts: inga.zuravskadome.liepaja.lv


Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītāja
Aiga KĻAVENIECE
tālr.: 6 34 04705
e-pasts: aiga.klaveniece@dome.liepaja.lv


Pārvaldes eksperte (stratēģiskās plānošanas jautājumos) 
Kristīne ZĪLE
tālr. 6 34 04758
e-pasts: kristine.ziledome.liepaja.lv

Eksperte (struktūrfondu jautājumos)
Aija ZARIŅA
Tālr.: 6 34 04758
e-pasts: aija.zarinadome.liepaja.lv