Meklēt Liepājas kartē

Laika ziņas

  • 22. 10. 17 °C vējš 0 m/s
  • 23. 10. 21 °C DA vējš 5.3 m/s
  • 24. 10. 20 °C DA vējš 5.6 m/s

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Viesu grāmata

01.01.2014
Edgars: Vakar, sagaidīšot Rožu laukumā Jaunu 2014. gadu, paskatījām uguņošanu... Bet netālu no rožu laukuma ir pirotehnikas veikals. Šī veikala darbinieki katru gadu pēc dažām minūtēm pēc uguņošanas Rožu laukumā taisa savu uguņošanu (no noliktavā atlikušajiem krājumiem). Nu ko teikt... Uguņošana blakus veikalam bija ilgāka, nekā galvenā pilsētas uguņošana Rožu laukumā. Skumji...

Virtuālā ekskursija

Pašvaldība - Nekustamie īpašumi - Pašvaldības dzīvokļu atsavināšana pamatojoties uz publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

Pašvaldības dzīvokļu atsavināšana pamatojoties uz publiskas personas mantas atsavināšanas likumuPubliskas personas mantas atsavināšanas likums


 

Nepieciešami dokumenti:

  • Ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • Īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu;
  • Atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopija;
  • Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību;
  • Izziņa par to, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
  • Pilnvarotās personas (ja tāda ir) pilnvara.


Aizpildāmās veidlapas:

 

Kontaktinformācija:
Sandra Dzelze
speciāliste mājokļu jautājumos
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
"Nekustamā īpašuma pārvalde"
Tālrunis: 63404783
E-pasts: sandra.dzelze@dome.liepaja.lv