Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Pašvaldība - Nekustamie īpašumi - Apbūvētu zemesgabalu atsavināšanas reģistrs

Apbūvētu zemesgabalu atsavināšanas reģistrs

Atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas datums

Atsavināšanas ierosinājuma saņēmēja: 

Fiziskas
personas:
vārds,
uzvārds
personas kods,
adrese

Juridiskas
personas:
nosaukums,
reģistrācijas
numurs,
juridiskā
adrese

Apbūvēta zemesgabala adrese, kadastra apzīmējums, kopējā platība

Informācija par pieņemto lēmumu par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai vai atteikumu nodot atsavināšanai

Pirkuma līguma noslēgšanas datums vai lēmums par atsavināšanas izbeigšanu