Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Pašvaldība - Nekustamie īpašumi - Nomas (atsavināmās) telpas

Nomas (atsavināmās) telpas

 
Neapdzīvojamo telpu Pulkveža Brieža ielā 3-NT, Liepājā, nomas tiesību izsoles rezultāti

Pretendents: Biedrība “Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrība “Miera Osta”” piedāvāja augstāko nomas maksu par neapdzīvojamās telpas Pulkveža Brieža ielā 3-NT Liepājā, ar platību 33,3 m2 nomu.

Līguma noslēgšanas termiņš: 2017.gada 30.oktobris.

Kontaktinformācija:
Konversijas nodaļa
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde”
T.: 63470793.

Informācija ievietota 2017. gada 18. oktobrī

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu” , Liepājas pilsētas pašvaldība sniedz informāciju par brīvo iznomājamo zemesgabalu:

  • Brīvības iela 180  (kadastra Nr.1700 043 0084)  ~ 32797 kv.m platībā ar  mērķi – sportam un atpūtai aprīkotas teritorijas.


Informāciju par iespēju nomāt augstāk minēto zemesgabalu varat saņemt:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”
Peldu ielā 5, Liepājā, 4.kabinetā
T.: 6 34 04707
M.: 26451922

Informācija ievietota 2016. gada 28. septembrīLiepājas pilsētas pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi (atsevišķi nekustamie īpašumi un nedzīvojamās telpas dzīvojamās mājās), kurus iespējams nomāt vai iegādāties izsolē.
  Adrese Platība Apraksts
1.Atmodas bulvāris 12A
45,3Nomas telpas dzīvojamās mājas 1.stāvā
2. E.Veidenbauma iela 24-1N90,2 Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs
3.Dzelzceļnieku iela 1985Zemes platība-1248 m2
Ēkas platība- 875 m2
Saimniecības ēkas platība- 97 m2
Šķūnis- 13 m2
4.Dzintaru ielā 25/28105,7Pagraba telpas
    
5.Graudu ielā 43126,6Atsevišķa ēka, nepieciešams remonts
6. 
Krūmu iela 39
3372,5
 Skolas ēka, zemes platība – 19603 m2
7.Klaipēdas ielā 9299,7Pagraba telpas
8.
 Liepu iela 91201Zemes platība- 1626 m2
Palīgceltnes platība- 232 m2
Ēkas platība- 969 m2
9.Lāčplēša ielā 6458,9Noliktavas telpas
10.M.Ķempes 16a38,2Nomas telpas 2.tāvs
11.M.Ķempes 16a23,6Nomas telpas 2.tāvs
12.M.Ķempes 16a42,8Nomas telpas 3.tāvs
13.Meža ielā 2711,2Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs
14. Piltenes iela 1   
157,8Nomas telpas dzivojamās mājas pagraba stāvā
15. Šaurā ielā 2 50,8Puspagraba telpas
16.
T.Breikša iela 45
33,5
Biroja telpas 2.stāvā
17.Talsu ielā 4129Atdalīta kāpņutelpas daļa
18.Vānes iela 23
166,1 Noliktavas ēka
Zemes platība 1484 m2
19.Viršu iela 8
60,0
Nomas telpas dzīvojamās mājas 1.stāvā
20.Ventspils ielā 5314,6Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs
21.Ventspils ielā 5514,6Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs


Papildus informāciju par nomas telpām var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde” Peldu ielā 5, Liepājā, 6.kabinetā (2.stāvs, ieeja no ēkas gala), tālrunis uzziņām 63470793.

 Informācija atjaunota 2017. gada 7. aprīlī