Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 19.02.2008.

19.02.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Liepājas ostas 50/51.piestātnes dzelzceļu pievedceļu savienošana ar Ziemeļu – Rietumu parka dzelzceļu, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „TRANSIT SERVICE”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Nepieciešama papildus informācija.

 

2. Dzīvokļu Nr.4 un Nr.8 apvienošana un rekonstrukcija A.PUMPURA IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: Larisa BOĻŠAKOVA

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Ražošanas ēku būvniecība BRĪVĪBAS IELĀ 187, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „SIBLAT”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

4. Bankas klientu apkalpošanas punkta kioska novietošana DZĒRVES IELĀ 25A, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS KRĀJBANKA”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Telpu grupu apvienošana vienā dzīvokļa īpašumā EZERA IELĀ 62, Liepājā

Iesniedzējs: Oļegs DUBKOVS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Elektrokabeļa pieslēgums GANĪBU IELĀ 135/141, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

7. Bankas klientu apkalpošanas punkta kioska novietošana GRĪZUPES IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS KRĀJBANKA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Administratīvās ēkas rekonstrukcija ĢENERĀĻA BALOŽA IELĀ 49A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „OMEGA S”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Bankas klientu apkalpošanas punkta kioska novietošana ĢENERĀĻA BALOŽA IELĀ 52, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS KRĀJBANKA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. Saimniecības ēkas nojaukšana, garāžas, pirts un saimniecības ēkas būvniecība J.ASARA IELĀ 27A, Liepājā

Iesniedzējs: Ervīns DIMZĒNS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Saimniecības ēkas rekonstrukcija, garāžas nojaukšana un atvērta tipa garāžas nojumes būvniecība J.ASARA IELĀ 29A, Liepājā

Iesniedzējs: Andris LAPINSKIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

12. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija KALĒJU IELĀ 28, Liepājā

Iesniedzējs: Māra SĒNE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

13. Ēkas pieslēgšana elektronisko sakaru tīklam Kr.BARONA IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

14. Ēku rekonstrukcija automazgātuves smagajām mašīnām vajadzībām KUNGU IELĀ 87, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „DAR”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Nepieciešama papildus informācija.

 

15. Auto riepu tirdzniecības un biroju telpu kompleksa būvniecība LOKU IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „SENKRASTS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

16. Tualetes izbūve METALURGU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzēji: Lidija GINTERE, Kārlis DILĒVIČS

Lēmums:

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

17. Bankas klientu apkalpošanas punkta kioska novietošana O.KALPAKA IELĀ 68/70, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS KRĀJBANKA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Telpu pārbūve magnētiskās rezonanses aparatūras uzstādīšanai SLIMNĪCAS IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

19. Ūdensvada rekonstrukcija STĀRĶU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

20. Katlu mājas rekonstrukcija TUKUMA IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

21. Ēkas rekonstrukcija TVAIKU IELĀ 23, Liepājā

Iesniedzējs: Pēteris ARTEMJEVS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

22. Dzīvojamās ēkas un palīgēkas rekonstrukcija un garāžas būvniecība UŽAVAS IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: Guntars RUPERTS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

23. Atkārtoti: Dzīvojamās ēkas, garāžas un saimniecības ēkas rekonstrukcija AMATAS IELĀ 15A, Liepājā

Iesniedzējs: Daina SKĀBARNIECE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

24. Atkārtoti: Ēkas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība ATMODAS BULVĀRĪ 19, Liepājā

Iesniedzēji: Marina PAŠKAUSKA, Andris ĶERGALVIS

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

25. Atkārtoti: Būvmateriālu noliktavas būvniecība EZERMALAS IELĀ 3C, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „LIEPĀJAS BODE”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Atkārtoti sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

26. Atkārtoti: PĻAVU IELAS renovācijai, posmā no LAUKU IELAS līdz TUKUMA IELAI, Liepājā

Iesniedzēji: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

27. Atkārtoti: Piebūves būvniecība TALSU IELĀ 58, Liepājā

Iesniedzēji: Vinetas MIKRJUKOVAS pilnvarota persona Vjačeslavs ŠTEĻIHS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

II Papildus jautājumi:

 

Nav.