Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 22.04.2008.

22.04.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Elektronisko sakaru tīklu kanalizācijas izbūve BERNĀTU – SUDRABU EDŽUS IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ELEKTRONS&K”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Augstā un vidējā spiediena pazemes gāzesvadu pretkorozijas aizsardzības iekārtas rekonstrukcija CUKURA IELĀ 6, 8 un BRĪVĪBAS IELĀ 181, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS GĀZE”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Administrācijas ēkas renovācija un ģērbtuves būvniecība CUKURA IELĀ 38A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

4. Dzīvokļu Nr.1,4,5 apvienošana un pārplānošana DĀRZA IELĀ 55, Liepājā

Iesniedzējs: Iļgars SAFAROVS

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Vidējā un zemā spiediena pazemes gāzesvadu pretkorozijas aizsardzības iekārtas rekonstrukcija JELGAVAS IELĀ 5, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS GĀZE”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

6. Projektējamās biroju un veikalu ēkas elektroapgāde JŪRAS IELĀ 25/29, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

7. Administratīvās ēkas rekonstrukcija KAIJU IELĀ 12/14, Liepājā

Iesniedzēji: LIEPĀJAS KRISTĪGAIS CENTRS „EMMANUĒLS”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

8. Daudzdzīvokļu ēkas fasāžu un jumta rekonstrukcija KLAIPĒDAS IELĀ 78, Liepājā

Iesniedzējs: DZĪB „KLAIPĒDAS 78”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

9. Klaipēdas ielas iekškvartāla lietus ūdens kolektora izbūve, posmā no dzīvojamās mājas KLAIPĒDAS IELĀ 84 līdz VAIŅODES IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

10. Kr.VALDEMĀRA IELAS rekonstrukcija, posmā no PELDU IELAS līdz ROŽU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Luksoforu rekonstrukcija Kr.VALDEMĀRA IELAS un PELDU IELAS, Kr.VALDEMĀRA IELAS un ROŽU IELAS krustojumos, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:  

·     Jauns PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

12. Ēkas renovācija LIELĀ IELĀ 14, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

13. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izvietošana MEŽU IELĀ 41, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

14. Neatkarīgas ieejas izbūve ēkas rietumu daļā autoskolas vajadzībām PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ 4-NT1, Liepājā

Iesniedzējs: Agris SKUTULIS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli un administratīvo protokolu.

 

15. Telpu rekonstrukcija biroja vajadzībām PASTA IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „PROPERTY LV”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

16. Dzīvojamās mājas jaunbūves rekonstrukcija ROBEŽU IELĀ 18, Liepājā

Iesniedzējs: Olga TIHONOVA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu korekcijām.

 

17. Automazgātuves izbūve ŪDENS IELĀ 20, Liepājā

Iesniedzējs: Guntars URBĀNS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

18. Atkārtoti: Dzīvojamās mājas nojaukšana JELGAVAS IELĀ 31, Liepājā

Iesniedzēji: Egils LIMBERGS, Vilnis ĶĪVĪTIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

19. Atkārtoti: Ēkas rekonstrukcija TVAIKU IELĀ 23, Liepājā

Iesniedzēji: Pēteris ARTEMJEVS

Lēmums:

·      Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Iesniegums PAU pagarināšanai ZIEMUPES IELĀ 32, 34, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „A PROJEKTS”

Lēmums:

·     Sagatavot jaunu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Būvniecības pieteikums ūdens ņemšanas laukuma būvniecībai starp piestātni Nr.28 un Nr.30 PULVERA IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.