Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 10.06.2008.

10.06.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Palīgceltnes rekonstrukcija 1905.GADA IELĀ 44, Liepājā

Iesniedzējs: Vilnis LUKAŽIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Sakaru komunikāciju izbūve ĢENERĀĻA BALOŽA IELĀ 43, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

3. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija ĶONIŅU IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: Sarmīte ĶĪBURE

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija KRŪMU IELĀ, posmā no ŠĶĒDES IELAS līdz MAZIRBES IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

5. Ēkas rekonstrukcija KŪRMĀJAS PROSPEKTĀ 5, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „AGROPROJEKTS” LIEPĀJAS NODAĻA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Bērnudārza ēkas rekonstrukcija NAMDARU IELĀ 6A, Liepājā

Iesniedzējs: Romans SINKEVIČS, Gaļina ĻEBEDEVA

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

7. Ēku gāzes apgāde SAULES IELĀ 9, Liepājā

Iesniedzēji: Agnese ĀNE, Inese DŽIGUNA

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izvietošana SIGULDAS IELĀ 21, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

9. Sakaru komunikāciju izbūve VECĀ OSTMALĀ 24, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

10. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija ZIRŅU IELĀ 135, Liepājā

Iesniedzējs: Arturs BIRZNIEKS

Lēmums: 

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

II Papildus jautājumi:

 

1.Atkārtoti: Būvniecības pieteikums dzīvojamās mājas gāzes apgādei F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ 31, Liepājā

Iesniedzējs: DzĪB „BRĪVZEMNIEKA 31”  

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2.Atkārtoti: Būvniecības pieteikums pašapkalpes automazgātuves izbūvei ZEMNIEKU IELĀ 33/33A, 31, Liepājā

Iesniedzējs: Vladimirs LOMAKINS, SIA „DĪZELIS” 

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

3.Atkārtoti: Būvniecības pieteikums ražošanas ceha būvniecībai LABORATORIJAS IELĀ 20, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „RT METĀLS” 

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.