Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 17.06.2008.

17.06.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Mobilās asfaltbetona rūpnīcas novietošana DŪŅU IELĀ 2, 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS LABIEKĀRTOŠANAS SABIEDRĪBA” 

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2. Liepājas sērkociņu fabrikas ēku daļēja nojaukšana FĒNIKSA IELĀ 1 un VECĀ OSTMALĀ 6/9, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS SĒRKOCIŅI”  

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei, papildus informācijas iegūšanai.

 

3. Telpu rekonstrukcija protēžu nodaļas vajadzībām K.ZĀLES LAUKUMĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”  

Lēmums:  

·     Plānošanas un arhitektūras uzdevums nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

4. Biogāzes ražotnes būvniecība KAPSĒDES IELĀ 3E, Liepājā

Iesniedzējs: AS „BALTIC HOLDING COMPANY”  

Lēmums:  

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu par publiskās apspriešanas procedūras piemērošanu.

 

5. Elektroapgādes pieslēguma izbūve projektējamai veikalu un biroju telpu ēkai LIELĀ IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS RIETUMU REĢIONS”  

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. Ģenerālo un beramkravu pārkraušanas kompleksa būvniecība PULVERA IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „HT-KONSALTINGS”  

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

7. Projektējamās dzīvojamās ēkas gāzes apgāde, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi SALMU IELĀ 35, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „RAMEKA”  

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Siltumtrases posma rekonstrukcija SLIEŽU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”  

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Iesniegums 2006.gada 26.aprīļa PAU Nr.194 „Ģenerālo kravu pārkraušanas komplekss BRĪVOSTAS IELĀ 12, Liepājā”, pagarināšanai

Iesniedzējs: LSEZ AS „LIEPĀJAS OSTA LM”  

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Iesniegums 2002.gada 11.jūlija PAU Nr.39 „Teritorija kravas laukumiem Priekšostā”, pagarināšanai

Iesniedzējs: LSEZ SIA „LIEPAJA BULK TERMINAL”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvprojekta korekcijām.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Iesniegums ražošanas ēkas fasādes remontam BRĪVĪBAS IELĀ 136, Liepājā

Iesniedzējs: Genādijs MATVEJEVS

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

2. Iesniegums zemesgabalu apvienošanai ZEMNIEKU IELĀ 24, 20A, 30, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAMEKA”

Lēmums:

·     Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

3. Būvniecības pieteikums Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai LĪBIEŠU IELĀ 33, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „VEGA 1” 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Būvniecības pieteikums siltumtrases rekonstrukcijai no M.ĶEMPES IELAS 8 līdz DUNIKAS IELAI 9/11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.