Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 08.07.2008.

08.07.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Siltumtrases rekonstrukcija BAZNĪCAS IELĀ 18 un BĀRIŅU IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz papildus informācijas saņemšanai.

 

2. Siltumtrases nomaiņa BAZNĪCAS IELĀ 23 līdz BĀRIŅU IELAI 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz papildus informācijas saņemšanai.

 

3. Siltumtrases rekonstrukcija BALTIJAS – KATEDRĀLES IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:  

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz papildus informācijas saņemšanai.

 

4. Siltumtrases rekonstrukcija BĀRIŅU IELĀ 35A līdz BĀRIŅU IELAI 32A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:  

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz papildus informācijas saņemšanai.

 

5. Dzīvojamās mājas gāzes apgāde un elektroapgāde BERNĀTU IELĀ 20, Liepājā

Iesniedzējs: Alla ĀRGALE

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. Siltumtrases rekonstrukcija no BRĀĻU IELAS 3 līdz TIRGOŅU IELAI 22, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz papildus informācijas saņemšanai.

 

7. Elektroapgādes pieslēgums BRĪVĪBAS IELĀ 98B, Liepājā

Iesniedzējs: AS „CENTRDOMNAREMONT”

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Siltumtrases nomaiņa DORUPES un GANĪBU IELAS rajonos, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz papildus informācijas saņemšanai.

 

9. Dzīvojamās mājas pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem GANĪBU IELĀ 147, Liepājā

Iesniedzējs: Mārtiņš MEIERS

Lēmums:

·     Plānošanas un arhitektūras uzdevums nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli, ka izstrādājama tehniskā shēma.

 

10. Garāžas būvniecība un siltumnīcas demontāža KALVENES IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: Anna PETROVA

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

11. Dzīvojamās mājas un palīgceltņu rekonstrukcija KUNGU IELĀ 80, Liepājā

Iesniedzējs: Armands VĒBERIS

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei, nepieciešama objekta apsekošana dabā.

 

12. Šķidro pārtikas produktu pārkraušanas noliktavas būvniecība LIEPĀJAS OSTAS 60.PIESTĀTNES teritorijā, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „MOLS L”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

13. Gāzes vada izbūve O.KALPAKA IELĀ 74, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz papildus informācijas saņemšanai.

 

14. Siltumtrases rekonstrukcija ROŅU IELĀ 5, līdz ROŅU IELAI 7 (sk 1) un ROŅU IELĀ 3A līdz CIETOKŠŅU IELAI 4 (sk 3), Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz papildus informācijas saņemšanai.

 

15. Ēkas rekonstrukcija un dzīvokļu apvienošana SAULES IELĀ 9, Liepājā

Iesniedzēji: Agnese ĀNE, Inese DŽIGUNA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

16. EST kanalizācijas izbūve SILA, ĢEN.BALOŽA, CUKURA un GRĪZUPES IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ELEKTRONS&K”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

17. Automazgātuves būvniecība ZEMNIEKU IELĀ 33/33A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „NM AUTOMAZGĀTUVES”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei, papildus informācijas iegūšanai.

 

18. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un palīgēku būvniecība ZIRŅU IELĀ 144, Liepājā

Iesniedzējs: Vladislavs KRASTIŅŠ

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

19. Atkārtoti: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas būvniecība EZERLĪČA IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ES PROJEKTS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

20. Atkārtoti: Ģenerālo un beramkravu pārkraušanas kompleksa būvniecība PULVERA IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „HT-KONSALTINGS”  

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

II Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Iesniegums zemesgabalu apvienošanai un apvienotā īpašuma robežu maiņai O.KALPAKA IELĀ 46, 46A un FLOTES IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „ALNIDA”, SIA „LIELBĀTA”

Lēmums:

·     Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Iesniegums zemesgabala sadalīšanai ZVEINIEKU ALEJĀ 2/4, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei, papildus informācijas iegūšanai.

 

2. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums telpu rekonstrukcijai par atpūtas namu SPĪDOLAS IELĀ 2A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KINGS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums tramvaja līnijas pagarināšanai no KLAIPĒDAS IELAS pa TUKUMA IELU, VENTAS IELAU un M.ĶEMPES IELU, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS TRAMVAJS”

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai.

 

4. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums dzīvojamās mājas rekonstrukcijai NOLIKTAVAS IELĀ 9A, Liepājā

Iesniedzēji: Agris BERGMANIS, Eduards ŠURAKOVS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Iesniegums Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanai LIELĀ IELĀ 5, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ALFOR”

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu. Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums aptiekas rekonstrukcijai un doktorāta izbūvei O.KALPAKA IELĀ 60, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „A APTIEKAS”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.