Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 30.09.2008.

30.09.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un antenas GANĪBU IELĀ 81/83, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2” 

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

2. Naftas produktu termināļa būvniecība JAUNĀ OSTMALĀ 33/35, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „BALTIC BUNKERING COMPANY”  

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

3. Bērnudārza ēkas jumta rekonstrukcija KOKU IELĀ 10, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „V.O.V.A”  

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Viesnīcas „Līva” ēkas daļas rekonstrukcija LIELĀ IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: AS „MĒS LIEPĀJA”   

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Inženiertīklu izbūve LOKU IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „SENKRASTS”

Lēmums:    

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

6. Spēka kabeļa izbūve PULVERA IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: GĪKS „ZIEMELIS 22”    

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

7. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, garāžas būvniecība un saimniecības ēkas nojaukšana SABILES IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: Virginijus URŅEŽUS, Inese NOLLE     

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Būvinspekcijai apsekot objektu dabā.

 

8. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija SARAIĶU IELĀ 7/9, Liepājā

Iesniedzējs: Inga KONAREVA

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

9. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un antenas VĒRGALES IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”      

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

10. Dzīvojamās mājas pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ZAĶU IELĀ 26, Liepājā

Iesniedzējs: Arnolds FUGALICKIS

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

11. Atkārtoti: Kiosks un pieturvieta ĢENERĀĻA BALOŽA IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „PLUS PUNKTS”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

12. Atkārtoti: Kiosks un pieturvieta SLIMNĪCAS IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „PLUS PUNKTS” 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

13. Atkārtoti: Gāzes vada izbūve O.KALPAKA IELĀ 74, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”

Lēmums:

·     Jautājums tiek izņemts no dienas kārtības. Jautājums tiks izskatīts nākamajā Būvniecības padomē.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Atkārtoti: Iesniegums 2004.gada 20.oktobra PAU Nr.325 „Tirdzniecības centra jaunbūves rekonstrukcija ZIVJU IELĀ 2, Liepājā”, pagarināšanai

Iesniedzējs: SIA „ROŽU LAUKUMS”     

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli. Sagatavot jaunu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu..  

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums dzīvojamās mājas rekonstrukcijai, saimniecības ēkas un šķūņa renovācijai GANĪBU IELĀ 147, Liepājā

Iesniedzējs: Mārtiņš MEIERS   

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums apakšstacijas „Liepāja” 110kV sadalnes paplašināšanai BRĪVĪBAS IELĀ 105B, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LP”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.