Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 07.10.2008.

07.10.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izbūve BAZNĪCAS IELĀ 18, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „JAUNMĀJA”     

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

2. BĀRIŅU IELAS rekonstrukcija, posmā no K.ZĀLES LAUKUMA līdz KUNGU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE     

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Teritorijas labiekārtošana E.TISĒ IELĀ 85, Liepājā

Iesniedzējs: DzĪB „ED.TISĒ 85, LIEPĀJA”      

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Kanalizācijas kolektora izbūve EZERA IELĀ, un ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums dzīvojamai mājai EZERA IELĀ 51A, Liepājā

Iesniedzējs: Guntis EIHIS      

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

5. Ēkas nojaukšana FLOTES IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzēji: LSEZ SIA „DUNA”       

Lēmums:    

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam. Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu ēkas konservācijai.

 

6. Siltumtrases izbūve tirdzniecības centram GANĪBU IELĀ 187, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „PALINK”        

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

7. Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija LIEPĀJAS PILSĒTĀ

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”         

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija METALURGU IELĀ 14, Liepājā

Iesniedzējs: Evaņģēliskās ticības kristiešu vasarsvētku draudze „ATKLĀSME”

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

9. Saimniecības ēku nojaukšana un palīgēkas būvniecība NIDAS IELĀ 10A, Liepājā

Iesniedzējs: Milda ANCĀNE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. Divu degvielas tvertņu uzstādīšana OSTAS PIESTĀTNĒ 27, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

11. Siltumtrases izbūve no REPUBLIKAS IELAS 18 līdz TOMA IELAI 19, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA” 

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

12. Dzīvojamās mājas pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ZĀĻU IELĀ 28 un 30, Liepājā

Iesniedzējs: PSIA „VECLIEPĀJA” 

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

13. Tirdzniecības centra būvniecība ZEMNIEKU IELĀ 30, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAMEKA”  

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

14. Atkārtoti: Dzīvojamās mājas būvniecība, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi KVIEŠU IELĀ 56A, Liepājā

Iesniedzējs: Dace KALVE    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu izmaiņām būvprojektā.

 

15. Atkārtoti: Inženiertīklu izbūve LOKU IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „SENKRASTS”    

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

16. Atkārtoti: Dzīvojamās ēkas nojaukšana un jaunbūve MASTU IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: Aija STRODE   

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli. Gatavot jautājumu skatīšanai pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā.

 

17. Atkārtoti: Dzīvokļu pārbūve par nedzīvojamām telpām šūšanas ceha vajadzībām O.KALPAKA IELĀ 72 – 1, 2, 3, 4, Liepājā

Iesniedzējs: Andrejs DŽERIŅŠ  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Atkārtoti: Gāzes vada izbūve O.KALPAKA IELĀ 74, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz rakstveida informācijas saņemšanai no īpašnieka.

 

19. Atkārtoti: Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, garāžas būvniecība un saimniecības ēkas nojaukšana SABILES IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: Virginijus URŅEŽUS, Inese NOLLE     

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

20. Atkārtoti: Elektrofiltru putekļu šķirošanas laukuma rekonstrukcija MELDRU IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS METALURGS”  

Lēmums:

·     Sagatavot Pārbaudes atzinumu. Gatavot jautājumu skatīšanai pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Būvniecības pieteikums noliktavas ēkas daļas rekonstrukcijai storu audzēšanas kompleksa vajadzībām BRĪVĪBAS IELĀ 117A, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „HIDROLATS”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Atkārtoti: Iesniegums zemesgabala sadalīšanai ĢEN.BALOŽA IELĀ 37A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „CIEDRS 1”     

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.