Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 28.10.2008.

28.10.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Siltumtrašu rekonstrukcija GRĪZUPES, VĒRGALES un TALSU IELU rajonā, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, pirts un garāžas būvniecība KVIEŠU IELĀ 5A, Liepājā

Iesniedzējs: Vladimirs ULJANOVS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija KVIEŠU IELĀ 45, Liepājā

Iesniedzējs: Uldis NOVADS

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Dzīvojamās ēkas un garāžas rekonstrukcija MEŽU IELĀ 67, Liepājā

Iesniedzējs: Valērijs GRIŠINS

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei.

 

5. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izvietošana SIĻĶU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzēji: Zigurds ŠOPO

Lēmums:    

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Suņu pastaigu laukuma izveide SLAPJĀ IELĀ 1, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Plānošanas un arhitektūras uzdevums nav nepieciešams. Sagatavot nosacījumus teritorijas labiekārtojuma skices izstrādei.

 

7. Dzīvokļu apvienošana un paplašināšana ULIHA IELĀ 35/37 – 10, 11, Liepājā

Iesniedzējs: Anatolijs ARBIDANS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Atkārtoti: Naftas produktu termināļa būvniecība JAUNĀ OSTMALĀ 33/35, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „BALTIC BUNKERING COMPANY”  

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

9. Atkārtoti: Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija ZĀĻU IELĀ 35, Liepājā

Iesniedzējs: Inta DAIZE, Raimonds STALIDZĀNS     

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Iesniegums 2005.gada 26.augusta Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.569 „Dzīvojamās un saimniecības ēkas rekonstrukcija CAUNU IELĀ 32, Liepājā, pagarināšanai

Iesniedzējs: Jaroslavs FARIONS

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Ēkas daļas rekonstrukcija veikala vajadzībām GANĪBU IELĀ 1/3, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „GDG HOLDINGS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.