Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 02.12.2008.

02.12.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Inženierkomunikāciju tīklu izbūve rekonstruējamam ATMODAS BULVĀRIM, posmā no TURAIDAS IELAS līdz KAROSTAS TILTAM, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2 Iekšējā dzelzceļa pievadceļa Nr.29 pagarināšana BRĪVĪBAS IELĀ 94C, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS METALURGS” 

Lēmums:

·     Sagatavot noteikumus.

 

3. Projektējamās veikala ēkas elektroapgāde ĢENERĀĻA BALOŽA IELĀ 43, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Elektronisko sakaru tīklu kanalizācijas izbūve no JŪRNIEKU un GRAUDU IELU krustojuma līdz GRAUDU IELAI 23, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”

Lēmums

·     Inženierplānošanas uzdevums nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Siltumtrases posma rekonstrukcija KRŪMU IELĀ 59, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. CSP likvidēšana LAUKU IELĀ 29, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

7. Siltumtrases posma rekonstrukcija LIELĀ IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Projektējamās noliktavas pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem MELDRU IELĀ 1A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAŽOŠANAS UZŅĒMUMS „LAIKS-91”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

9. Siltumtrases posma rekonstrukcija PILTENES IELĀ, posmā no SK 9-7 līdz SK 9-8, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

10. Inženierkomunikāciju tīklu izbūve rekonstruējamai ROŽU IELAI, posmā no ULIHA IELAS līdz KURŠU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

11. Ūdensvada un kanalizācijas kolektora izbūve SŪKŅU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

12. Komunikāciju tīklu pieslēgumi veikala telpām TALSU IELĀ 37, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „NAMS A”

Lēmums

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

13. Ūdensvada rekonstrukcija VIDUSCEĻA IELĀ, posmā no PĻAVU IELAS līdz GANĪBU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

14. Atkārtoti: Siltumtrases izbūve no REPUBLIKAS IELAS 18 līdz TOMA IELAI 19, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

15. Atkārtoti: Dzīvokļa rekonstrukcija ar piebūvi RĪGAS IELĀ 34 – 13, Liepājā

Iesniedzējs: Normunds STUNGA

Lēmums

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli, uzaicināt iesniedzēju uz Būvniecības padomi.

 

16. Atkārtoti: Izmaiņas būvprojektā „Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija VENTSPILS IELĀ 44, Liepājā

Iesniedzējs: Vasils GORDINS

Lēmums

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Iesniegums 2002.gada 13.augusta PAU Nr.48 „Tirgus paviljona pārbūve par dzīvojamo ēku ar veikala telpām JELGAVAS IELĀ 54, Liepājā” derīguma termiņa pagarināšanai

Iesniedzējs: SIA „DARBS UN DOMAS”, Valdis VILINSKIS”

Lēmums:

·     Sagatavot jaunu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Sagatavot Būvvaldes vēstuli

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Būvniecības pieteikums dzīvokļa rekonstrukcijai zobārstniecības kabineta vajadzībām M.ĶEMPES IELĀ 16 – 1, Liepājā

Iesniedzējs: Viktors DRUŽIŅINS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcijai LIEPĀJAS PILSĒTĀ

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Par objekta „Dzīvojamās mājas rekonstrukcija (būvprojekta 1.kārta) PĻAVU IELĀ 130, Liepājā” pieņemšanu ekspluatācijā

Lēmums

·     Sagatavot Būvvaldes vēstules.