Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības aktualitātes - Būvniecības padomes pieņemtie lēmumi - No 01.01.2009. līdz 30.09.2009. - 10.02.2009.

10.02.2009.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

1.       Tehnoloģiskais parks Brīvības ielā 187, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „SIBLATS” pilnvarotā persona SIA „AKA BIROJS”
Lēmums:

  • Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

2.       Elektronisko sakaru tīkla izbūve F.Brīvzemnieka iela – Pasta iela – Lielā iela 14, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”
Lēmums:

  • Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

3.       Siltumtrases posma rekonstrukcija Siena ielā 5, 7, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”
Lēmums:

  • Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

4.     Elektronisko sakaru tīkla maģistrālā kabeļa izbūve no Brīvības ielas (dzelzceļa) Liepāja – Rīga pārbrauktuves līdz Grobiņas pagasta robežai pa autoceļu uz Cimdeniekiem, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”
Lēmums:

  • Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

5.       Dzīvojamās mājas būvniecība Kuģinieku ielā 8, Liepājā
Iesniedzējs: Gunārs Ernests BĒTS
Lēmums:

  • Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

6.       Atkārtoti: seguma rekonstrukcija (inženiertīklu izbūvei) Priežu un Dorupes ielās, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”
Lēmums:

  • Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

7.       Atkārtoti: ēku rekonstrukcija par garāžām Tirgus ielā 31, Liepājā;
Iesniedzējs: Biedrība „TIRGUS 31”
Lēmums:

  • Noraidīt. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

8.       Atkārtoti: dzīvokļa rekonstrukcija par zobārstniecības kabinetu M.Ķempes ielā 16 – 1, Liepājā.
Iesniedzējs: Viktors DRUŽIŅINS
Lēmums:

  • Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

9.       Atkārtoti: nedzīvojamo telpu rekonstrukcija par frizētavu Tirgus ielā 23 NT, Liepājā.
Iesniedzējs: Bruno ŠVARCS
Lēmums:

  • Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

10.   Atkārtoti: telekomunikāciju kanalizācijas izbūve Laivinieku ielā 6 līdz Celtnieku ielai 6/8, Liepājā.
Iesniedzējs: SIA „CITY HOLDING”
Lēmums:

  •  Būvniecības iecere atsaukta.

II Papildus jautājumi:

1.       Zemes gabalu apvienošana Ganību ielā 167 un Ganību ielā 169, Liepājā
Lēmums:

·         Sagatavot Būvvaldes vēstuli

2.       Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Baseina ielā 51, Liepājā
Lēmums:

·         Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli