Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Par Jūrmalas parka bērnu atrakciju laukuma rekonstrukcijas projekta ietvaros paredzēto koku ciršanu

Par Jūrmalas parka bērnu atrakciju laukuma rekonstrukcijas projekta ietvaros paredzēto koku ciršanu

Apspriešana noslēgusies 2011. gada 29. augustā: