Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Plānojumu apspriešanas - Detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā, pilnveidota galīgā redakcija.

Detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā, pilnveidota galīgā redakcija.


Liepājas pilsētas Dome 2012.gada 22.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.332 “Par detālplānojuma pilnveidoto redakciju”, ar kuru sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā, pilnveidota galīgā redakcija.
Detālplānojumā iestrādāta SIA ”Rapsoil” iecere izvietot 7 vēja elektrostacijas Baltijas jūras krastā. Katras vēja elektrostacijas jauda ir 3.0 MW, torņa augstums 99 metri, rotora diametrs 101 metrs, maksimālais spārnu spices augstums 150 metri.

Detālplānojuma projekta pilnveidotās galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana norit no š.g. 26.novembra līdz 17.decembrim, sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 6.decembrī plkst.17.00, Liepājas pilsētas Domes ēkā – 207.kabinetā (2.stāva sēžu zāle).

Detālplānojuma materiāli apskatāmi Liepājas pilsētas Domes ēkas 1.stāva vestibilā, Liepājā, Rožu ielā 6, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 (pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.00). Konsultācijas un informācija saņemama Liepājas pilsētas Būvvaldē, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00 līdz šī gada 17.decembrim.

Iesniegumos un atsauksmēs lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.