Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Kontakti - Kapitālpārvaldības un audita daļa (Rožu laukums 5/6)

Kapitālpārvaldības un audita daļa (Rožu laukums 5/6)

Vadītājs
Oksana LUCE
tālr.: 63454031
e-pasts: oksana.luce@liepaja.lv

Revidente
Daira TOMELE
tālr.: 63454030
e-pasts: daira.tomele@liepaja.lv

Vadošā revidente
Astrīda BALTĀ
tālr.: 63454030
e-pasts:astrida.balta@liepaja.lv

Uzraudzības auditore
Inga ŠEIDLERE
tālr.: 63454031
e-pasts: inga.seidlere@liepaja.lv

Uzraudzības auditore
Evita EIHENA
tālr.: 63454031
e-pasts: evita.eihena@liepaja.lv

Vadošā metodikas eksperte
Maija LOČMELE
tālr.: 63454031
e-pasts: maija.locmele@liepaja.lv

Vecākā metodikas eksperte
Maija KUDUMA
tālr.: 63454031
e-pasts: maija.kuduma@liepaja.lv