Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Apmeklētāju pieņemšanas centrs - Iegūt informāciju par

Iegūt informāciju par

 • Domes struktūru;
 • Liepājas pilsētas domes pieņemtajiem lēmumiem;
 • personas iesniegtā iesnieguma izskatīšanas gaitu;
 • Liepājas pilsētas domes amatpersonu un deputātu pieņemšanas laikiem; 
 • dzīvokļu piešķiršanu, maiņu, īres tiesību pārformēšanu;
 • zemes jautājumiem;
 • uzņēmējdarbību;
 • pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību;
 • valsts valodas prasmes atestāciju, nepieciešamajiem dokumentiem Valsts valodas eksāmena kārtošanai;
 • pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem;
 • izglītības iestādēm;
 • nevalstiskām organizācijām (adreses un tālruņi);
 • kultūras un sporta pasākumiem Liepājā;
 • izsludinātajiem projektu konkursiem.