Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Apmeklētāju pieņemšanas centrs - Saņemt

Saņemt

  • Pieraksta talonu pie domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietniekiem, domes izpilddirektora, Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieka, domes deputātiem, jurista;
  • domes lēmumu kopijas, Zemes komisijas sēžu protokolu izrakstus, lēmumu kopijas par zemes jautājumiem;
  • Tipveida iesnieguma formas;
  • Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu;
  • Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļu samaksu;
  • Informatīvos izdales materiālus;
  • Nolikumus Liepājas pilsētas domes izsludinātajiem projektu konkursiem.