Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Apmeklētāju pieņemšanas centrs - Iepazīties ar

Iepazīties ar

  • Liepājas pilsētas domes pieņemtajiem lēmumiem;
  • Liepājas pilsētas Attīstības stratēģiju (2015. - 2020.gads);
  • Liepājas pilsētas pašvaldības politikas un plānošanas dokumentiem;
  • Liepājas pilsētas domes  publiskajiem pārskatiem.