Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Apmeklētāju pieņemšanas centrs - saņemt informāciju par ielu tirdzniecību

saņemt informāciju par ielu tirdzniecību

Liepājas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana "

Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra Saistošie noteikumi Nr.5 ”Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā” .

Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas Liepājas pilsētā:

  • Klaipēdas ielā 104B;
  • Zivju tirdziņš Promenādē.


Ielu tirdzniecības veidi, kuriem nepieciešama pašvaldības izsniegta ielu tirdzniecības atļauja:

  • Ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai - Iesniegums
  • Ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā - Iesniegums 
  • Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā - Iesniegums
  • Ielu tirdzniecības pašvaldības iekārtotajā ielu tirdzniecības vietā - Iesniegums
  • Ielu tirdzniecības organizēšanas darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās - Iesniegums
  • Ielu tirdzniecības darbībai ielu tirdzniecības vietā - Iesniegums


Kontaktinformācija tirdzniecības atļauju saņemšanai:

  • 103.kabinetā, Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6,
  • zvanot  pa tālruni 6 34 04779.