Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 08.01.2008.

08.01.2008.

      

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Ēkas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība ATMODAS BULVĀRĪ 19, Liepājā

Iesniedzēji: Marina PAŠKAUSKA, Andris ĶERGALVIS

Lēmums:

·    Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

2. LMT sakaru komunikāciju izbūve BRĪVĪBAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LMT”

Lēmums:

·    Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

3. Siltumtrases izbūve no DĪĶU IELAS līdz DUBELŠTEINA IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Elektronisko tīklu maģistrālo komunikāciju izbūve DZINTARU, TOMA, ROŽU, ALEJAS, ARNOLDA IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”

Lēmums:

·    Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

5. Telpu pārplānošana kafejnīcas – grāmatnīcas vajadzībām KURŠU LAUKUMĀ 5/6, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS Sv. ANNAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA

Lēmums:

·    Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Jāšanas manēžas būvniecība LATGALES IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: Inga GORODISKA

Lēmums:

·    Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

7. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija PĻAVU IELĀ 130, Liepājā

Iesniedzējs: Jevgenijs OZJORNIJS

Lēmums:

·    Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Telekomunikāciju kanalizācijas izbūve no TĒRAUDA IELAS līdz DZELZCEĻNIEKU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”

Lēmums:

·    Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

9. Palīgēku būvniecība VENTAS IELĀ 33/35, Liepājā

Iesniedzējs: Ļucija HOMUTOVA

Lēmums:

·    Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. Lattelecom sakaru komunikāciju izbūve BRĪVĪBAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·    Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Būvniecības padomes 2007.gada 11.decembra sēdē pieņemtā lēmuma par iesniegto būvniecības pieteikumu LNS Liepājas Rehabilitācijas centra izveidei 1905.GADA IELĀ 35, Liepājā, 2.punkta korekcijas

Lēmums:

·    Koriģēt Būvniecības padomes 2007.gada 11.decembra sēdē pieņemtā lēmuma 2.punktu. Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Nekustamā īpašuma veidošana: robežu maiņa zemesgabaliem KLAIPĒDAS IELĀ 2 un KLAIPĒDAS IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „GINVE”, Māra BUŠMANE

Lēmums:

·    Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

3. Nekustamā īpašuma veidošana: zemesgabalu apvienošana O.KALPAKA IELĀ 46 un O.KALPAKA IELĀ 46A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIELBĀTA”

Lēmums:

·    Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.