Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 22.01.2008.

22.01.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Jaunbūvējamās biroju un veikalu ēkas inženiertīklu pieslēgumi JŪRAS IELĀ 25/29, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „BIROJU CENTRS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Nedzīvojamo ēku nojaukšana O.KALPAKA IELĀ 46, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIELBĀTA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Telpu rekonstrukcija veikala vajadzībām RĪGAS IELĀ 19, Liepājā

Iesniedzējs: Māris ILTNERS

Lēmums:

·     Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

4. Sabiedriskas ēkas un četru mazstāvu dzīvojamo ēku būvniecība TURAIDAS IELĀ 16A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ALFAS NAMI”

Lēmums:

·     Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

5. Četru mazstāvu dzīvojamo ēku būvniecība TURAIDAS IELĀ 18A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ALFAS NAMI”

Lēmums:

·     Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

6. Dzīvojamās ēkas gāzes apgāde UŽAVAS IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzēji: Ronalds RIMBENIEKS, Gunārs Imants ZĀLĪTIS

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

7. LMT kabeļu kanalizācijas trases izbūve ZIEMEĻU IELĀ 19, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LMT”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve būvmateriālu tirdzniecības centra – noliktavas vajadzībām ZEMNIEKU IELĀ 30, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAMEKA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

9. Atkārtoti: Būvmateriālu tirdzniecības centra – noliktavas gāzes apgāde ZEMNIEKU IELĀ 30, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAMEKA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Būvniecības padomes 2008.gada 15.janvāra sēdes lēmuma Nr.2/19 par būvniecības pieteikumu KULDĪGAS IELĀ 13, Liepājā, apturēšana

Lēmums:

·     Apturēt Būvniecības padomes 2008.gada 15.janvāra sēdes lēmumu Nr.2/19. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2. Nekustamā īpašuma veidošana: zemesgabalu apvienošana GANĪBU IELĀ 167 un GANĪBU IELĀ 169, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „PALINK”

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Atkārtoti: būvniecības pieteikums K.UKSTIŅA IELAS renovācija, posmā no GANĪBU IELAS līdz ZIRŅU IELAI, Liepājā

Iesniedzēji: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE; SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.