Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 29.01.2008.

29.01.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. LMT optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas trases izbūve no DRĀŠU IELAS līdz BRĪVĪBAS IELAI 95A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LMT”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Ēkas daļas nojaukšana un ražošanas un noliktavu telpu būvniecība DZĒRVES IELĀ 1A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „EFFECT”

Lēmums:

·     Izdot jaunu PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Sakaru tīklu rekonstrukcija GANĪBU IELĀ 1/3, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Ēkas rekonstrukcija GRAUDU IELĀ 42, Liepājā

Iesniedzēji: AS „AGS PROJEKTS”, LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

Lēmums:

·     Jautājuma izskatīšanu atlikt. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Divu sanitāro konteineru uzstādīšana Jūrmalas parkā LIEDAGA IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. Ēkas daļas rekonstrukcija frizētavas vajadzībām TIRGUS IELĀ 26 – 4, Liepājā

Iesniedzējs: Evita ŠOKOLAITE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Atkārtoti: Nedzīvojamo telpu rekonstrukcija spēļu zāles un bāra vajadzībām KLAIPĒDAS IELĀ 68 – NT, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „VAN”

Lēmums:

·     Jautājuma izskatīšanu atlikt. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

8. Saimniecības ēkas daļas nojaukšana BAIDZELES IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: Olga TAURĒNA

Lēmums:

·      Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Būvvaldes 2008.gada 10.janvāra lēmuma Nr.15 „Par būvniecības pieteikumu RUCAVAS IELĀ 4A, Liepājā” pārskatīšana

Iesniedzējs: Raimonds JONAITIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Par Būvvaldes Būvniecības padomes 15.janvāra sēdes lēmuma Nr.2/20 apturēšanu līdz 2008.gada 18.martam, būvniecības ieceres precizēšanai

Iesniedzējs: Aksana PAULAUSKA

Lēmums:

·     Apturēt Būvvaldes Būvniecības padomes 15.janvāra sēdes lēmumu Nr.2/20 līdz 2008.gada 18.martam.