Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 05.02.2008.

05.02.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Dzīvojamās ēkas, garāžas un saimniecības ēkas rekonstrukcija AMATAS IELĀ 15A, Liepājā

Iesniedzējs: Daina SKĀBARNIECE

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2. Piebūves būvniecība noliktavas vajadzībām BAZNĪCAS IELĀ 14/16, Liepājā

Iesniedzējs: Nikolajs BUTVILLO

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Ēkas rekonstrukcija DŪŅU IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „VEGA 1”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Ēkas rekonstrukcija bērnudārza vajadzībām E.VEIDENBAUMA IELĀ 10, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS Sv. ANNAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Telekomunikāciju kanalizācijas izbūve no Ģ.BALOŽA IELAS 13 līdz ATMODAS BULVĀRIM 12, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. Inženiertīklu izbūve JŪRAS IELĀ 3A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „AP PROPERTY”

Lēmums:

·     Pēc visu tehnisko noteikumu saņemšanas, sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

7. Jaunas ieejas izveide KURZEMES IELĀ 2 - NT2, Liepājā

Iesniedzējs: Rolands ŠICS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Ūdensvada rekonstrukcija LAUKU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

9. Ūdensvada rekonstrukcija PALANGAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

10. Telekomunikāciju kanalizācijas izbūve starp SIĻĶU – MEŽU – J.ASARA – VENTSPILS – ĀBEĻU – KVIEŠU – TĀŠU – VĀNES – ZIEMUPES – CUKURA – KULDĪGAS IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

11. Dzīvokļa rekonstrukcija S.EDŽUS IELĀ 4 – 3, Liepājā

Iesniedzējs: Olga ALEKSANDROVA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

12. Piebūves būvniecība TALSU IELĀ 58, Liepājā

Iesniedzējs: Vinetas MIKRJUKOVAS pilnvarota persona Vjačeslavs ŠTEĻIHS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana.

 

13. Atkārtoti: Telpu rekonstrukcija veikala vajadzībām RĪGAS IELĀ 19, Liepājā

Iesniedzējs: Māris ILTNERS, Egils EMERSONS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. PAU pagarināšana savrupmājas būvniecībai ALEJAS IELĀ 36, Liepājā

Iesniedzējs: Larrijs FARBOTKO

Lēmums:

·     Sagatavot jaunu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Būvvaldes vēstuli.

 

III Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Zemesgabala sadalīšana A.KLINTS IELĀ 6/8, Liepājā

Iesniedzējs: DzĪKS „KLINTS-6”

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2. Zemesgabala sadalīšana EZERMALAS IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „ARHE”, SIA „MMK”

Lēmums:

·      Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

IV Papildus jautājumi:

 

1. Būvniecības padomes 2008.gada 29.janvāra sēdes lēmuma Nr.4/44 „Par būvniecības pieteikumu sakaru tīklu rekonstrukcijai GANĪBU IELĀ 1/3, Liepājā”, maiņa

Lēmums:

·     Atstāt spēkā lēmumu sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Būvniecības padomes 2008.gada 22.janvāra sēdes lēmuma Nr.3/33 „Par būvniecības pieteikumu sabiedriskas ēkas un četru mazstāvu dzīvojamo ēku būvniecībai TURAIDAS IELĀ 16A, Liepājā”, maiņa

Iesniedzēji: SIA „ALFAS NAMI”

Lēmums:

·      Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Būvvaldes vēstuli.

 

3. Būvniecības padomes 2008.gada 22.janvāra sēdes lēmuma Nr.3/34 „Par būvniecības pieteikumu četru mazstāvu dzīvojamo ēku būvniecībai TURAIDAS IELĀ 18A, Liepājā”, maiņa

Iesniedzēji: SIA „ALFAS NAMI”

Lēmums:

·      Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Būvvaldes vēstuli.