Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 12.02.2008.

12.02.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Dzīvojamās ēkas nojaukšana APŠU IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATZEMES NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Būnas izbūve BALTIJAS JŪRĀ

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Pazemes stāva rekonstrukcija KŪRMĀJAS PROSPEKTĀ 2/6, Liepājā

Iesniedzējs: VAS „TIESU NAMU AĢENTŪRA”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

4. Attīrīto notekūdeņu jauna izvada būvniecība LĪBIEŠU IELĀ 33, Liepājā un BALTIJAS JŪRĀ

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Veikala telpu pārbūve bāra ar biljarda telpām vajadzībām MALKAS IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „L INVESTĪCIJAS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Ielas seguma rekonstrukcija un ietvju izbūve PRIEŽU IELĀ, posmā no GANĪBU IELAS līdz ZIRŅU IELAI un DORUPES IELĀ, posmā no KUNGU IELAS līdz PRIEŽU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS” (pilnvarota persona)

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija SALDUS IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: Andris CĪPA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Darījumu ēkas būvniecība SIENA IELĀ 14, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „ARHE”, Larrijs FARBOTKO

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

9. 0,4kV tīklu rekonstrukcija un uzskaišu sakārtošana ŠAURĀ, BRĀĻU un LUDVIĶA IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

10. Alkoholisko dzērienu noliktavas pārbūve par alkoholisko dzērienu fasēšanas cehu ZIEMUPES IELĀ 38A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KURZEMES BŪVNIECĪBAS CENTRS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

11. Noliktavas būvniecība ZIEMUPES IELĀ 44, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KURZEMES BŪVNIECĪBAS CENTRS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

12. Ēku nojaukšana ZEMNIEKU IELĀ 32, Liepājā

Iesniedzēji: Aloizs NORKUS, Anita NORKUSE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

13. Atkārtoti: Ātrā ēdināšanas restorāna „Hesburger” inženiertīklu pieslēgumi GANĪBU IELĀ 43, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RIGABURGER”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

14. Atkārtoti: Ēkas rekonstrukcija tirdzniecības un biroju ēkas vajadzībām GRAUDU IELĀ 42, Liepājā

Iesniedzēji: AS „AGS PROJEKTS”, LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

15. Atkārtoti: Nedzīvojamo telpu rekonstrukcija spēļu zāles un bāra vajadzībām KLAIPĒDAS IELĀ 68 – NT, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „VAN”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

16. Atkārtoti: Individuālo dzīvojamo māju būvniecība MEDŅU IELĀ 13 un RUBEŅU IELĀ 22, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TEKTONIKA”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. PAU pagarināšana administratīvās ēkas un elektroietaišu noliktavas būvniecībai NĀKOTNES IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „DZIRKSTELE 1”

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

III Papildus jautājumi:

 

1.   Zemesgabalu apvienošana BATERIJAS IELĀ 22 un BATERIJAS IELĀ 248, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „CELTNIECĪBAS FIRMA P.ZAHAROVS”

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

2.   Zemesgabala sadalīšana E.TISĒ IELĀ 85, Liepājā

Iesniedzējs: DzĪB „ED TISĒ 85, LIEPĀJA”

Lēmums:

·     Atlikt lēmuma pieņemšanu.

 

3.  Zemes ierīcības projekta izstrāde un zemes lietošanas mērķa maiņa nekustamam īpašumam „DĀRZIŅI”, Liepājā

Iesniedzējs: Sandra GRIGAĻŪNA

Lēmums:

·     Atlikt lēmuma pieņemšanu.