Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 04.03.2008.

04.03.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Saimniecības ēkas rekonstrukcija ABAVAS IELĀ 3, Liepājā (korekcija)

Iesniedzējs: Ligita ĻAUDAMA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu korekcijām.

 

2. Būvju nojaukšana ĀDU IELĀ 17, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LĪVU ALUS”

Lēmums:

·     Sagatavot būvju nojaukšanas uzdevumu.

 

3. Dienesta viesnīcas rekonstrukcija BASEINA IELĀ 9, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Ūdensvada rekonstrukcija BERNĀTU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

5. Inženiertīklu pievienošana dzīvojamai mājai EMĪLIJAS IELĀ 14, Liepājā

Iesniedzējs: Solvita GRINDULE, Kārlis GRINDULIS

Lēmums:

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas rekonstrukcija ĢENERĀĻA BALOŽA IELĀ 17, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „BALTIC FINANZ – INVEST”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Inženierkomunikāciju tīklu pieslēgumi tirdzniecības centram ĢENERĀĻA BALOŽA IELĀ 43, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MAXIMA LATVIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija GRĪZUPES IELĀ 51, Liepājā

Iesniedzējs: Pilnvarota persona SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

9. Noliktavas rekonstrukcija par disku un riteņu ražotni KAPSĒDES IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „PUMAC LIEPAJA”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

10. Ēkas renovācija KAPSĒDES IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: AS „BALTIC HOLDING COMPANY”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Dzīvojamās ēkas – jaunbūves rekonstrukcija LĒŅU IELĀ 5, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LĒŅU NAMS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu korekcijām.

 

12. Īslaicīgas lietošanas autostāvvietas izveidei LIELĀ IELĀ 12A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS DZĪVOKLIS”

Lēmums:

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli ar prasībām shēmas izstrādāšanai.

 

13. Automašīnu tirdzniecības salona un remontdarbnīcas būvniecība MELDRU IELĀ 5, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „AK PROJEKTS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

14. Degvielas noliktavas demontāža O.KALPAKA IELĀ 37, Liepājā

Iesniedzējs: VAS „LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS” LIEPĀJAS CEĻU RAJONS

Lēmums:

·     Sagatavot Būvju nojaukšanas uzdevumu.

 

15. Kanalizācijas sūkņu stacijas nojaukšana O.KALPAKA IELĀ 117A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Būvju nojaukšanas uzdevumu.

 

16. Neatkarīgas ieejas izbūve ēkas rietumu daļā PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: DIU „AUTO A.S.”

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

17. Minibankas novietošana PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS KRĀJBANKA”

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

18. Nedzīvojamo telpu rekonstrukcija biroju vajadzībām PASTA IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „LAT INVESTS SERVISS”, VAS „LATVIJAS PASTS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

19. Dzīvojamās mājas pieslēgšana gāzes vadam REPUBLIKAS IELĀ 19, Liepājā

Iesniedzējs: PSIA „VECLIEPĀJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

20. Īslaicīgas lietošanas autostāvvietas izveide STRAZDU IELĀ 42/44, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS BŪVE”

Lēmums:

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli ar prasībām shēmas izstrādāšanai.

 

21. Atkārtoti: Piebūves būvniecība noliktavas vajadzībām BAZNĪCAS IELĀ 14/16, Liepājā

Iesniedzējs: Nikolajs BUTVILLO

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

22. Būvniecības padomes 12.02.2008.sēdes lēmuma Nr.6/89 „Par iesniegumu PAU pagarināšanai NĀKOTNES IELĀ 11, Liepājā” maiņa

Iesniedzējs: SIA „DZIRKSTELE 1”

Lēmums:

·     Mainīt Būvniecības padomes 12.02.2008. sēdes lēmumu Nr.6/89. Pagarināt PAU.

 

23. Atkārtoti: Demonstratīvas dzīvojamās mājas novietošana SALMU IELĀ 52A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „IESI MĀJA”

Lēmums:

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli ar prasībām novietnes shēmas izstrādāšanai.

 

24. Atkārtoti: Individuālo dzīvojamo māju būvniecība MEDŅU IELĀ 13 un RUBEŅU IELĀ 22, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TEKTONIKA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumus.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Ēku fasādes siltināšana SLIMNĪCAS IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Lēmums:

        Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.