Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 11.03.2008.

11.03.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Elektronisko sakaru tīkla būvniecība CELMU IELĀ 2, līdz CELMU IELAI 3 un PILTENES IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Dzīvokļa Nr.4 pārplānošana DĪĶU IELĀ 5, Liepājā

Iesniedzējs: Aldis JAUNBRŪNS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Kabeļu kanalizācijas pievadu būvniecība KLAIPĒDAS – VENTAS IELU dzīvojamām mājām, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „ELEKTRONS&K”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Ēkas rekonstrukcija Kr.VALDEMĀRA IELĀ 20/24, Liepājā

Iesniedzējs: L.SOLOVJOVAS MĀKSLAS UN DIZAINA FIRMA „TENET”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Sakaru komunikāciju izbūve LAUKU IELĀ 31/35, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. Dzīvokļa Nr.43 rekonstrukcija veikala vajadzībām M.ĶEMPES IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: Tamāra PAURE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija PĪLĀDŽU IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: Inga DUBROVINA

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

8. Minibankas novietošana PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS KRĀJBANKA”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

9. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija PUPU IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: Andris FŪRMANIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. Sakaru komunikāciju izbūve REIŅA MEŽA IELĀ 9, DUNIKAS IELĀ 21, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

11. Kabeļu kanalizācijas izbūve RĪGAS IELĀ 56, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LEC”

Lēmums:  

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

12. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija, garāžas būvniecība SALMU IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: Ivars STRAZDS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

13. Telekomunikāciju kanalizācijas izbūve starp SPĪDOLAS – ĢEN.BALOŽA – MEŽMALAS un SILA IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „JŪLIJA O”

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

14. Telekomunikāciju kanalizācijas izbūve starp TALSU – VĒRGALES – KULDĪGAS IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „JŪLIJA O”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

15. Kafejnīcas rekonstrukcija dzīvokļa vajadzībām TURAIDAS IELĀ 18 – NT5, Liepājā

Iesniedzējs: Jeļena KUČIJAŠA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

16. 4 logu aiļu pazemināšanai līdz telpu grīdas līmenim dzīvokļiem ULIHA IELĀ 15/17 – Nr.2A un Nr.1, Liepājā

Iesniedzējs: Agris SAULE un Irina MANGALE

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

17. Sakaru komunikāciju izbūve ULIHA IELĀ 108, 106, 129, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

18. Atkārtoti: Akcīzes preču noliktavai UPMALAS IELĀ 12/16, Liepājā

Iesniedzēji: SIA V.BIĻUKA KOMERCFIRMA „EVIJA”

Lēmums:

·     Būvniecības pieteikums atsaukts

 

II Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Zemesgabala sadalīšana O.KALPAKA IELĀ 40A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ALNIDA”

Lēmums:

·     Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

2. Zemesgabalu apvienošana GANĪBU IELĀ 8/10 un JAUNĀ IELĀ 15A, Liepājā

Iesniedzējs: AS „MĒS LIEPĀJAI”

Lēmums:

·     Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums nedzīvojamo telpu 3NT un dzīvokļa Nr.2 apvienošanai frizētavas vajadzībām ZIVJU IELĀ 11/13, Liepājā

Iesniedzēji: Judīte STRAZDE, Ivars STRAZDS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.