Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 18.03.2008.

18.03.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Projektējamās biroju un veikalu ēkas elektroapgāde JŪRAS IELĀ 25/29, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „BIROJU CENTRS”

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

2. Saimniecības ēku nojaukšana un dzīvojamās mājas būvniecība KAIJU IELĀ 32A, Liepājā

Iesniedzējs: Maksims KONCEVOJS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas būvniecība KLAIPĒDAS IELĀ 59/63, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „JAUNMĀJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Kopmītnes rekonstrukcija viesnīcas vajadzībām O.KALPAKA IELĀ 68/70, Liepājā

Iesniedzējs: Romans NOSKOVS

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Transformatoru apakšstacijas uzstādīšana O.KALPAKA IELĀ 113, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „TRANSWIDE SERVICES”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija PALANGAS IELĀ 10, Liepājā

Iesniedzējs: Arvīds OTAŅĶIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Kanalizācijas tīkla izbūve PAPES IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: Sigits STRIELA

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Kanalizācijas tīkla izbūve PĻAVU IELĀ 91A, Liepājā

Iesniedzējs: Haralds LANKA

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

9. Tirdzniecības un biroju ēkas būvniecība RĪGAS IELĀ 17, Liepājā

Iesniedzējs: Gints STŪRIS, Guntars STINKA

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

10. Telpu pārbūve kafejnīcas vajadzībām SLIMNĪCAS IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Telpu pārbūve aptiekas vajadzībām SLIMNĪCAS IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

12. Telpu pārbūve bērnu rotaļu grupas vajadzībām SLIMNĪCAS IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

13. Autostāvvietas izveide STENDERA IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS”

Lēmums:  

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli ar prasībām shēmas izstrādāšanai.

 

14. E.TISĒ IELAS renovācija, posmā no DZĒRVES IELAS līdz LAUKU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

15. Dzīvokļu apvienošana un rekonstrukcija par nedzīvojamām telpām TUKUMA IELĀ 1A – 1, 2, Liepājā

Iesniedzējs: Zigmunds Georgs FĪRERS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

16. Nedzīvojamo telpu apvienošana un rekonstrukcija par biroju telpām TUKUMA IELĀ 1A – NT 14, NT 26, Liepājā

Iesniedzējs: Edgars ZARIŅŠ

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

17. Atkārtoti: Ēkas rekonstrukcija KŪRMĀJAS PROSPEKTĀ 2/6, Liepājā

Iesniedzējs: VAS „TIESU NAMU AĢENTŪRA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Atkārtoti: Noliktavas būvniecība ZIEMUPES IELĀ 44, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KURZEMES BŪVNIECĪBAS CENTRS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: būvniecības pieteikums noliktavas projekta korekcijai disku un riteņu ražotnes vajadzībām KAPSĒDES IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „PUMAC LIEPAJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Būvniecības pieteikums virsnieku saieta nama restaurācijai ATMODAS BULVĀRĪ 9, Liepājā

Iesniedzējs: AIZSARDZĪBAS ĪPAŠUMU VALSTS AĢENTŪRA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.