Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 08.04.2008.

08.04.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Ēkas daļas rekonstrukcija AUGUSTES IELĀ 3 – 3, 4, Liepājā

Iesniedzējs: Ivars ANDERSONS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Noliktavu kompleksa elektroapgāde BRĪVĪBAS IELĀ 158, Liepājā

Iesniedzējs: AS „MB BETONS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Ēku nojaukšana un vairumtirdzniecības iestādes būvniecība BURU IELĀ 1/3, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „RIEKSTKODIS”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Šķūņa un žoga būvniecība EZERA IELĀ 51, Liepājā

Iesniedzējs: Dace ŠULCE

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sastādīt Pārbaudes atzinumu.

 

5. Ēkas rekonstrukcija JŪRMALAS IELĀ 11 – 7/8, Liepājā

Iesniedzējs: Inta GOLDMANE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Noliktavas un autosvaru būvniecība KAPSĒDES IELĀ 2D, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „TGS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu uzstādīšana KLAIPĒDAS IELĀ 128, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Ēkas rekonstrukcija KURŠU IELĀ 14, Liepājā

Iesniedzējs: Irina ANCUPOVA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Inženierkomunikāciju tīklu pieslēgumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar komercplatībām KURŠU IELĀ 14, 16, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MIG HOLDINGS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu un vēstules.

 

10. Ūdensvada rekonstrukcija PĻAVU IELĀ, posmā no K.UKSTIŅA IELAS līdz VIDUSCEĻA IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

11. Ēkas rekonstrukcija PLOČU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: Juris FENCORS

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

12. Ūdensvada rekonstrukcija SIGULDAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

13. Atkārtoti: Dzīvojamo ēku Nr.2 un Nr.3 rekonstrukcija EZERA IELĀ 43/43A, Liepājā

Iesniedzējs: Aļģirds PAULAUSKS

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

14. Atkārtoti: Alkoholisko dzērienu noliktavas pārbūve par alkoholisko dzērienu fasēšanas cehu ZIEMUPES IELĀ 38A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KURZEMES BŪVNIECĪBAS CENTRS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

15. Atkārtoti: Dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 apvienošana DZELZCEĻNIEKU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: Edgars FREIMANIS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli. Veikt objekta apsekošanu dabā.

 

16. Atkārtoti: Esošās dzīvojamās ēkas nojaukšana un biroja ēkas būvniecība JŪRAS IELĀ 28, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KARLSHAMN EXPRESS BALTIC”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

17. Atkārtoti: Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija biroja vajadzībām JŪRAS IELĀ 30, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KARLSHAMN EXPRESS BALTIC”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

II Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Iesniegums zemesgabala sadalīšanai ĢENERĀĻA BALOŽA IELĀ 35, Liepājā

Iesniedzējs: VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI LIEPĀJAS FILIĀLE

Lēmums:

·     Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Iesniegums pagaidu metāla garāžas novietošanai M.GŪTMAŅA IELĀ 22, Liepājā

Iesniedzējs: Ainārs ČĪMA

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

2. Iesniegums 2008.gada 6.februārī apstiprinātā Inženierplānošanas uzdevuma Nr.28 nosacījumu maiņai (korekcijai) JŪRAS IELĀ 25/29, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „A PROJEKTS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevuma korekcijas.