Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 15.04.2008.

15.04.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Kafejnīcas telpu rekonstrukcija apģērba veikala vajadzībām A.PUMPURA IELĀ 14 – NT7, Liepājā

Iesniedzēji: Valdemārs PUIŠIS, Aleksandrs PAHOMOVS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. 04kV tīklu rekonstrukcija un uzskaišu sakārtošana ĀBEĻU, RUDZU un DARBNĪCU IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

3. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija DARBNĪCU IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzēji: Dzintra KRĪGENA

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Iebraucamā ceļa izbūve pāri tramvaja sliedēm DZELZCEĻNIEKU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: DZĪB „DZELZCEĻNIEKU 7”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Kanalizācijas kolektora izbūve E.VEIDENBAUMA IELĀ, posmā no ZIRŅU IELAS līdz DORUPES IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. Minerālmēslu pārstrādes un fasēšanas ražotnes rekonstrukcija GRĪZUPES IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „NPK TERMINĀLS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Gatavot jautājumu skatīšanai pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejā. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

7. Dzīvojamās mājas būvniecība KRŪMU IELĀ 52, Liepājā

Iesniedzēji: Nataļja DAŅKOVA, Artūrs DAŅKOVS

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Sakaru komunikāciju izbūve NEATKARĪBAS ROTAS IELĀ 11, IMANTAS IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

9. Nedzīvojamo telpu NT4 rekonstrukcija dzīvokļa un frizētavas vajadzībām O.KLAPAKA IELĀ 52/56, Liepājā

Iesniedzējs: Ainis GRUNDULIS

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. OSTAS PIESTĀTNES Nr.69 renovācija, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE

Lēmums:

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

11. Ostas piestātņu Nr.43, 44, 45 kravas laukumu apgaismojuma uzlabošana OSTAS PIESTĀTNĒS Nr.43, 44, 45, LSEZ teritorijā, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ AS „LIEPĀJAS OSTA LM”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

12. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība OZOLU IELĀ 9, Liepājā

Iesniedzējs: Gundars KRISTAPSONS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu korekcijām.

 

13. Teritorijas labiekārtošana, autostāvvietu izbūve PELDU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

14. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu uzstādīšana PILTENES IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

15. Telpu rekonstrukcija PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ 4 – NT6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „HILTESTS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

16. Inženiertīklu izbūve REPUBLIKAS IELĀ 26/28, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „EUROPA LV”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu un vēstuli.

 

17. Esošās apbūves nojaukšana, dzīvojamās mājas un palīgēku būvniecība SALMU IELĀ 35, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAMEKA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Autonomas elektroapgādes tīklu izveide SLIMNĪCAS IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Lēmums:

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

19. Automātiskās ugunsaizsardzības, dūmu nosūkšanas, ugunsgrēka balss izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmu izveidošana SLIMNĪCAS IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Lēmums:

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

20. Dzīvojamās mājas gāzes apgāde STRAUTU IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzēji: Ilze MEŅĢE, Biruta VĪŅODE

Lēmums:

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

21. Kanalizācijas pieslēgums ULMALES IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

22. Dzīvojamās mājas nojaukšana ZEMNIEKU IELĀ 24, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAMEKA”

Lēmums:

·     Sagatavot būvju nojaukšanas uzdevumu.

 

24. Atkārtoti: Šķūņa un žoga būvniecība EZERA IELĀ 51, Liepājā

Iesniedzējs: Dace ŠULCE

Lēmums:

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Žoga būvniecība KUNGU IELĀ 1, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „GENERIMO”

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.