Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 29.04.2008.

29.04.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija BERNĀTU, STRAUTU, SALMU, ZAĶU, VAĻŅU un VIDUSCEĻA IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MR PRO”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Fasādes renovācija CENKONES IELĀ 10 – 4, 5, Liepājā

Iesniedzējs: Kārlis STELPS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Iebrauktuves izveidošana EZERA IELĀ 51A, Liepājā

Iesniedzējs: Guntis EIHIS

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Elektrotīklu rekonstrukcija sūkņu stacijai GRĪZUPES IELĀ 51, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MR PRO”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta izbūve JŪRMALAS IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Bēniņu telpu rekonstrukcija par diviem dzīvokļiem K.VALDEMĀRA IELĀ 18 - NT, Liepājā

Iesniedzēji: Vilmārs MATEUSS, Gundars LAUVA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija KVIEŠU IELĀ 22A, Liepājā

Iesniedzēji: Svetlana SOKOLOVA

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Divu saimniecības ēku nojaukšana KVIEŠU IELĀ 22A, Liepājā

Iesniedzējs: Svetlana SOKOLOVA

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

9. Ēkas renovācija publiskas pirts vajadzībām LIEDAGA IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA ‘DIVI&M”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. Sakaru komunikāciju izbūve MEŽMALAS IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELEKOM”

Lēmums:

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

11. Ielu apgaismojuma ierīkošana MEŽMALAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MR PRO”

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

12. Dzīvojamās mājas elektroapgāde REPUBLIKAS IELĀ 26/28, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

13. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija ŠĶĒDES IELAS iekšpagalmos pie mājām Nr.3, 7, 15, 21 un PILTENES IELAS iekšpagalmos pie mājām Nr.3, 5, 7, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MR PRO”

Lēmums:   

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

14. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas izveide ULIHA IELĀ 39/41, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2” 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

15. Dzīvojamās mājas gāzes apgāde VAIŅODES IELĀ 19, Liepājā

Iesniedzējs: Jurijs OSIPOVS 

Lēmums:

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

16. Sakaru komunikāciju izbūve VENTAS IELĀ 24A/24B, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELEKOM” 

Lēmums:

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

17. Atkārtoti: Dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 apvienošana, verandas rekonstrukcija, jumta rekonstrukcija DZELZCEĻNIEKU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: Edgars FREIMANIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Atkārtoti: Ražošanas ēku būvniecība BRĪVĪBAS IELĀ 187, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „SIBLAT”

Lēmums:

·     Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz nākamajai Būvniecības padomei.

 

II Iesniegumi nekustamā īpašuma veidošanai:

 

1. Zemesgabalu apvienošana KURŠU IELĀ 14A un KURŠU IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MIG HOLDINGS”

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu un noteikumus zemesgabalu apvienošanai.

 

2. Zemesgabala sadalīšana BRĪVĪBAS IELĀ 94, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS METALURGS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot atbildes vēstuli.

 

3. Zemesgabalu apvienošana GANĪBU IELĀ 183, 183A un 185, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS PĒTERTIRGUS”

Lēmums:

·     Atlikt lēmuma pieņemšanu. Sagatavot atbildes vēstuli.

 

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums būnas izbūvei BALTIJAS JŪRĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz MK rīkojuma saņemšanai.

 

2. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums attīrīto notekūdeņu jauna izvada būvniecībai LĪBIEŠU IELĀ 33, Liepājā un BALTIJAS JŪRĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.