Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 13.05.2008.

13.05.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. 10kV elektrokabeļa izbūve, posmā no BRĪVĪBAS IELAS 105 līdz TIESU IELAI 3, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2. Jumta renovācija CENKONES IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS BRĀĻU ev.lut. DRAUDZE

Lēmums:

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana DZELZCEĻNIEKU IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIVONIJAS NAMI”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Ražošanas telpu gāzes apgāde DZĒRVES IELĀ 1A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „EFFECT”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Siltumnīcas nojaukšana, pirts būvniecība un dzīvojamās mājas rekonstrukcija EGĻU IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: Edgars LĀKUTIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana FLOTES IELĀ 14, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Siltumtrases nomaiņa GRĪZUPES IELĀ, starp KULDĪGAS un TALSU IELĀM, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”   

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Gulbju dīķa un tam piegulošās teritorijas rekonstrukcijas 1.kārta, starp VITES un HIKA IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Dzīvojamās ēkas fasādes rekonstrukcija, palīgēku nojaukšana un jauna šķūņa būvniecība JŪRMALAS IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: DzĪB „JŪRMALA 11”  

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. Ūdensvada rekonstrukcija K.UKSTIŅA IELĀ, posmā no OZOLU IELAS līdz RIEKSTU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

11. Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana KAIJU IELĀ 33, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

12. Dzīvojamās mājas elektroapgāde ĶIEĢEĻU IELĀ 19, Liepājā

Iesniedzējs: Helmuts CAUNE

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

13. Dzīvojamās mājas un šķūņu nojaukšana KLAIPĒDAS IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „GINVE” 

Lēmums:   

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

14. Telpu rekonstrukcija mūzikas kluba vajadzībām KLAIPĒDAS IELĀ 19/21, Liepājā

Iesniedzējs: Ādolfs BUTKUS 

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

15. Ēku nojaukšana KROŅU IELĀ 4/6, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „LASKANA”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

16. Veikala telpu rekonstrukcija KRŪMU IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: Aksana MOSTOVAJA

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

17. Studiju korpusa pagraba telpu renovācija KŪRMĀJAS PROSPEKTĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA   

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Ūdensvada rekonstrukcija LĀČPLĒŠA IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

19. Dzīvojamās mājas jaunbūves pabeigšana LAIVINIEKU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: Ārija MŪSIŅA – KAVACA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

20. Dzīvokļa Nr.6 rekonstrukcija LUDVIĶA IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: Normunds PLATAČS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

21. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgums MEŽA IELĀ 28, Liepājā

Iesniedzējs: Ligita GRIŠMANAUSKA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

22. Telpas Nr.2 rekonstrukcija automazgātuves vajadzībām O.KALPAKA IELĀ 42, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS KRIEVU BAPTISTU DRAUDZE „EVAŅĢĒLIJA BALSS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

23. Dzīvojamās un saimniecības ēku nojaukšana, jaunas dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas būvniecība PALANGAS IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: Viola GRĪNBARTE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

24. Šķūņu un piebūves nojaukšana, katlu mājas būvniecība PĻAVU IELĀ 15A, Liepājā

Iesniedzējs: Dzidra BUŽERE 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

25. Saimniecības ēkas būvniecība PRIEŽU IELĀ 34, Liepājā

Iesniedzējs: Ērika GRUZINSKA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

26. Dzīvojamās mājas pagraba sienu renovācija REPUBLIKAS IELĀ 21, Liepājā

Iesniedzējs: DzĪB „REPUBLIKAS 21” 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

27. Dzīvojamo māju gāzes apgāde ŠAURĀ IELĀ 5, 5A, 7, 12, Liepājā

Iesniedzēji: Imants LAIMIŅŠ, Inguna NARKEVICE – BERGSONE, Vija VĪTOLA, SIA „ŠAURĀ 7”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

28. Sakaru komunikāciju izbūve T.BREIKŠA IELĀ 46, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

29. Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana katlumājā TUKUMA IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

30. Autotransporta svaru būvniecība TURAIDAS IELĀ 24, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

31. Atkārtoti: Dzīvokļu Nr.4 un Nr.8 pārplānošana A.PUMPURA IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: Larisa BOĻŠAKOVA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

32. Atkārtoti: Ražošanas ēku būvniecība BRĪVĪBAS IELĀ 187, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „SIBLAT”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

33. Atkārtoti: Ostas piestātņu Nr.43, 44, 45 kravas laukumu apgaismojuma uzlabošana OSTAS PIESTĀTNĒS Nr.43, 44, 45, LSEZ teritorijā, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ AS „LIEPĀJAS OSTA LM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

34. Atkārtoti: NT1 telpu rekonstrukcija autoskolas vajadzībām un atsevišķas ieejas izbūve PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ 4-NT1, Liepājā

Iesniedzēji: Agris SKUTULIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

 

II Iesniegumi Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšanai:

 

1. PAU pagarināšana CENKONES IELĀ 40, Liepājā

Iesniedzējs: Mārcis KRISTONS

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. PAU pagarināšana ĶIEĢEĻU IELĀ 19, Liepājā

Iesniedzējs: Helmuts CAUNE

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

 

III Iesniegumi nekustamā īpašuma veidošanai:

 

1. Zemesgabala sadalīšana DZELZCEĻNIEKU IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIVONIJAS NAMI”

Lēmums:

·     Sagatavot noteikumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

 

IV Papildus jautājumi:

 

1. Būvniecības pieteikums Liepājas Ostas Dienvidu un Ziemeļu viļņlaužu izpētei un rekonstrukcijai LIEPĀJAS OSTAS AKVATORIJĀ

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Būvniecības pieteikums Liepājas 12.vidusskolas telpu rekonstrukcija mācību klašu vajadzībām TOMA IELĀ 19, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Būvniecības pieteikums dzīvojamās ēkas rekonstrukcijai MEŽU IELĀ 28, Liepājā

Iesniedzējs: Ligita GRIŠMANAUSKA

Lēmums:

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.