Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 20.05.2008.

20.05.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija ĀBEĻU IELĀ 28, Liepājā

Iesniedzējs: Agris ŠTOLCS 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Stāvlaukuma izbūve AIRĪTES IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RIEKSTKODIS” 

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Apsekot objektu dabā.

 

3. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība BERNĀTU IELĀ 20, Liepājā

Iesniedzējs: Alla ĀRGALE

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Būvprojekta korekcijas CAUNU IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: Ineta BUČE, Armands KRONBERGS 

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu projekta korekcijām.

 

5. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība GANĪBU IELĀ 99, Liepājā

Iesniedzējs: Ivans SMIRNOVS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Šķūņa nojaukšana un jauna šķūņa būvniecība KATRĪNAS IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: Ilze VAINOVSKA un Irina KLIVENKO  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Dzīvojamās mājas renovācija KAZDANGAS IELĀ 29, Liepājā

Iesniedzēji: Gunta STRĪĶE

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

8. Ražošanas ceha būvniecība LABORATORIJAS IELĀ 20, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „RT METĀLS” 

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

9. Telekomunikāciju kanalizācijas izbūve LAUMAS un KAROSTAS MIKRORAJONOS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam un pieprasīt papildus informāciju Liepājas komunikāciju dienestiem.

 

10. Ēkas rekonstrukcija NIDAS IELĀ 31, Liepājā

Iesniedzējs: Ēriks GUZIKATS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Ēku nojaukšana PĻAVU IELĀ 17, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS PAPĪRS”

Lēmums:

·     Sagatavot būvju nojaukšanas uzdevumu.

 

12. Palīgceltņu rekonstrukcija TIRGUS IELĀ 31, Liepājā

Iesniedzējs: DzĪB „TIRGUS 31” 

Lēmums:  

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

13. Saimniecības ēkas būvniecība VĀNES IELĀ 17, Liepājā

Iesniedzējs: Marija MULTANE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

14. Tirgus ielas turpinājuma izbūve ZEMNIEKU IELĀ 30, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAMEKA” 

Lēmums:   

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu projekta korekcijām.

 

15. Iesniegums žoga būvniecībai K.UKSTIŅA IELĀ 41/43, Liepājā

Iesniedzējs: Agnita MURAVJOVA 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

16. Atkārtoti: Iebraucamā ceļa izbūve pāri tramvaja sliedēm DZELZCEĻNIEKU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: DZĪB „DZELZCEĻNIEKU 7”

Lēmums:

·         Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

17. Atkārtoti: Dzīvojamās mājas elektroapgāde REPUBLIKAS IELĀ 26/28, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

18. Atkārtoti: Daudzdzīvokļu ēkas fasāžu un jumta rekonstrukcija KLAIPĒDAS IELĀ 78, Liepājā

Iesniedzējs: DZĪB „KLAIPĒDAS 78”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

19. Telpu rekonstrukcija PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ 4 – NT6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „HILTESTS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Iesniegums par celtniecības turpināšanu RIŅĶU IELĀ 13 – 1, Liepājā

Iesniedzējs: Jeļena JURA

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei.

 

2. Iesniegums kioska rekonstrukcijai apavu remonta darbnīcas vajadzībām J.ASARA IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: IK „FLORIANSA”

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

3. Atkārtoti: Par iesniegumu zemesgabala sadalīšanai BRĪVĪBAS IELĀ 94, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS METALURGS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei.

 

4. Par būvniecības padomes 13.05.2008. sēdes protokola/lēmuma Nr.17/338 „Par būvniecības pieteikumu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai un šķūņa nojaukšanai PĻAVU IELĀ 15A, Liepājā” maiņu

Iesniedzējs: Dzidra BUŽERE 

Lēmums:

·     Atcelt Būvniecības padomes 13.05.2008. sēdes protokolu/lēmumu Nr.17/338. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Iesniegums zemesgabala sadalīšanai CĪRAVAS IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: Vladislavs DŽERIŅŠ

Lēmums:

·     Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

6. Par būvniecības padomes 13.05.2008. sēdes protokola/lēmuma Nr.17/354 „Par būvniecības pieteikumu dzīvojamās ēkas rekonstrukcijai MEŽU IELĀ 28, Liepājā” maiņu

Iesniedzējs: Ligita GRIŠMANAUSKA

Lēmums:

·     Atcelt Būvniecības padomes 13.05.2008. sēdes protokolu/lēmumu Nr.17/354. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.