Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 03.06.2008.

03.06.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Dzīvokļa rekonstrukcija BRĪVĪBAS IELĀ 115 – 7, Liepājā

Iesniedzējs: Aigars GŪTMANIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Dzīvokļa rekonstrukcija BRĪVĪBAS IELĀ 115 – 8, Liepājā

Iesniedzējs: Karīna KOLOSOVA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Esošās siltumtrases nomaiņa KATEDRĀLES IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Dzīvokļa rekonstrukcija KLAIPĒDAS IELĀ 96 – 4, Liepājā

Iesniedzējs: Kaspars SAULĪTIS

Lēmums:  

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Svaru mājas nojaukšana O.KALPAKA IELĀ 44A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ADS PAGRABS”   

Lēmums:

·     Sagatavot Būvju nojaukšanas uzdevumu.

 

6. Dzīvojamās mājas nojaukšana PĻAVU IELĀ 78, Liepājā

Iesniedzējs: Romija ANDERSONE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Ēkas daļas rekonstrukcija katlu mājas vajadzībām ROŅU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzēji: Ivars MURAVSKIS

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

8. Telpu rekonstrukcija par atpūtas namu SPĪDOLAS IELĀ 2A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KINGS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

9. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izvietošana ZEMNIEKU IELĀ 45/47, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10.Atkārtoti: Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un šķūņa nojaukšana PĻAVU IELĀ 15A, Liepājā

Iesniedzējs: Dzidra BUŽERE

Lēmums: 

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Atkārtoti: Dzīvojamās mājas elektroapgāde REPUBLIKAS IELĀ 26/28, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

12. Atkārtoti: Pašapkalpes automazgātuves izbūve ZEMNIEKU IELĀ 33/33A, 31, Liepājā

Iesniedzējs: Vladimirs LOMAKINS, SIA „DĪZELIS” 

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana.

 

13. Elektrokabeļa izbūve SATIKSMES IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS 

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

14. Atkārtoti: Automazgātuves izbūve ŪDENS IELĀ 20, Liepājā

Iesniedzējs: Guntars URBĀNS

Lēmums:   

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

15. Atkārtoti: Administratīvās ēkas rekonstrukcija KAIJU IELĀ 12/14, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS KRISTĪGAIS CENTRS „EMMANUĒLS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Iesniegums pagaidu celtnes saskaņošanai K.UKSTIŅA IELĀ 38, Liepājā

Iesniedzējs: Biruta DRAVNIECE

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

2. Būvniecības pieteikums veloceliņu izbūvei KLAIPĒDAS, VĒTRU, LIEDAGA, PĒRKONES, JŪRAS, CELTNIEKU, BRĪVĪBAS, CUKURA un GRĪZUPES IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Būvniecības pieteikums BRĪVĪBAS IELAS rekonstrukcijai, posmā no DZELZCEĻNIEKU IELAS līdz jaunā ostas pievadceļa pieslēgumam BRĪVĪBAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, pirms tam organizējot tikšanos.