Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 15.07.2008.

15.07.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. ATMODAS BULVĀRA rekonstrukcija, posmā no KAROSTAS TILTA līdz TURAIDAS IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. BĒRZU IELAS rekonstrukcija, posmā no K.UKSTIŅA IELAS līdz ZĀĻU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Metālapstrādes darbnīcu rekonstrukcija BRĪVĪBAS IELĀ 31/33, Liepājā

Iesniedzējs: Arnis BALODIS  

Lēmums:  

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

4. CELTNIEKU IELAS rekonstrukcija, posmā no MUITAS IELAS līdz KŪRMĀJAS PROSPEKTAM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. DZELZCELNIEKU IELAS rekonstrukcija, posmā no BRĪVĪBAS IELAS līdz STACIJAS LAUKUMAM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. ĒDOLES IELAS apgaismojuma izbūve, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Neizskatīt. Būvniecības pieteikums atsaukts.

 

7. KLAIPĒDAS IELAS rekonstrukcija, posmā no VAIŅODES IELAS līdz GANĪBU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. KROŅU IELAS rekonstrukcija, posmā no RAIŅA IELAS līdz ALDARU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Ēkas daļas rekonstrukcija LIELĀ IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: AS „MĒS LIEPĀJAI”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. Elektrofiltru putekļu šķirošanas laukuma rekonstrukcija MELDRU IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS METALURGS”  

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei, papildus informācijas saņemšanai.

 

11. Lietus ūdens kolektora izbūve no O.KALPAKA IELAS 46 līdz OSTAS IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

12. Dzīvokļu pārbūve par nedzīvojamām telpām šūšanas ceha vajadzībām O.KALPAKA IELĀ 72 – 1,2,3,4, Liepājā

Iesniedzējs: Andrejs DŽERIŅŠ  

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

13. PELDU IELAS rekonstrukcija, posmā no „PŪT VĒJIŅI” līdz KŪRMĀJAS PROSPEKTAM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

14. Dzīvokļu apvienošana un rekonstrukcija ROŽU IELĀ 26 – 3, 4, Liepājā

Iesniedzējs: Anda KRIEVIŅA  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

15. ROŽU IELAS rekonstrukcija, posmā no ULIHA IELAS līdz KURŠU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

16. Luksoforu izbūve ULIHA un KLAIPĒDAS IELU krustojumā, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

17. ULIHA IELAS rekonstrukcija, posmā no KŪRMĀJAS PROSPEKTA līdz ROŅU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija BALTIJAS – KATEDRĀLES IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Izņemt jautājumu no dienas kārtības.

 

19. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija BĀRIŅU IELĀ 35A līdz BĀRIŅU IELAI 32A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Izņemt jautājumu no dienas kārtības.

 

20. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija BAZNĪCAS IELĀ 18 un BĀRIŅU IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Izņemt jautājumu no dienas kārtības.

 

21. Atkārtoti: Siltumtrases nomaiņa BAZNĪCAS IELĀ 23 līdz BĀRIŅU IELAI 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Izņemt jautājumu no dienas kārtības.

 

22. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija no BRĀĻU IELAS 3 līdz TIRGOŅU IELAI 22, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Izņemt jautājumu no dienas kārtības.

 

23. Atkārtoti: Siltumtrases nomaiņa DORUPES un GANĪBU IELAS rajonos, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Izņemt jautājumu no dienas kārtības.

 

24. Atkārtoti: Mobilās asfaltbetona rūpnīcas novietošana DŪŅU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS LABIEKĀRTOŠANAS SABIEDRĪBA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

25. Atkārtoti: Ražošanas telpu gāzes apgāde DZĒRVES IELĀ 1A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „EFFECT”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

26. Atkārtoti: Ēkas rekonstrukcija autoservisa, automazgātuves un veikala vajadzībām FLOTES IELĀ 3/5, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „DUNA”   

Lēmums:

·    Noraidīt. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

27. Atkārtoti: Dzīvojamās mājas un palīgceltņu rekonstrukcija KUNGU IELĀ 80, Liepājā

Iesniedzējs: Armands VĒBERIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

28. Atkārtoti: Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija MEŽU IELĀ 28, Liepājā

Iesniedzējs: Ligita GRIŠMANAUSKA

Lēmums:

·    Noraidīt. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

29. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija ROŅU IELĀ 5, līdz ROŅU IELAI 7 (sk. 1) un ROŅU IELĀ 3A līdz CIETOKŠŅU IELAI 4 (sk. 3), Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Izņemt jautājumu no dienas kārtības.

 

30. Atkārtoti: Automazgātuves būvniecība ZEMNIEKU IELĀ 33/33A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „NM AUTOMAZGĀTUVES”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvprojekta korekciju izstrādei.

 

II Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Atkārtoti: Iesniegums zemesgabala sadalīšanai ZVEINIEKU ALEJĀ 2/4, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz papildus informācijas saņemšanai.

 

III Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Iesniegums 2006.gada 12.jūlija PAU Nr.355 „Apbūves rekonstrukcija LIELĀ IELĀ 5, Liepājā”, pagarināšanai

Iesniedzējs: SIA „GENERIMO”

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.