Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 22.07.2008.

22.07.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Ēkas rekonstrukcija 1905.GADA IELĀ 18, Liepājā

Iesniedzējs: BIEDRĪBA „1905”   

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2. Telpu rekonstrukcija veikala vajadzībām ATMODAS BULVĀRĪ 4 – NT9, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LORETTA L”   

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Dzīvokļa rekonstrukcija un piebūves būvniecība BRITU FLOTES IELĀ 5 – 3, Liepājā

Iesniedzējs: Larisa JERMOLOVA

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Apakšstacijas „Liepāja” 110kV sadalnes paplašināšana BRĪVĪBAS IELĀ 94, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LP”

Lēmums:  

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Telefoniski uzaicināt iesniedzēju uz nākamo Būvniecības padomi.

 

5. Dzelzceļa Nr.30 pagarinājuma izbūve BRĪVOSTAS IELĀ 12, OSTAS PIESTĀTNĒ Nr.44/45, 46, Liepājā

Iesniedzēji: LSEZ AS „LIEPĀJAS OSTA LM” un LSEZ SIA „TERRABALT”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

6. Ielu apgaismojuma izbūvei no GRĪZUPES un GAVIEZES IELU krustojuma, līdz LĒŅU un CĪRAVAS IELU krustojumam, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

7. Sakaru tīklu rekonstrukcija MIERA, RIEPU, CENKONES IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”    

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija VIRGAS IELĀ 5, Liepājā

Iesniedzējs: Juris CEKULS    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija BALTIJAS – KATEDRĀLES IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

10. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija BĀRIŅU IELĀ 35A līdz BĀRIŅU IELAI 32A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

11. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija BAZNĪCAS IELĀ 18 un BĀRIŅU IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

12. Atkārtoti: Siltumtrases nomaiņa BAZNĪCAS IELĀ 23 līdz BĀRIŅU IELAI 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

13. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija no BRĀĻU IELAS 3 līdz TIRGOŅU IELAI 22, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

14. Atkārtoti: Siltumtrases nomaiņa DORUPES un GANĪBU IELAS rajonos, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

15. Atkārtoti: Siltumtrases rekonstrukcija ROŅU IELĀ 5, līdz ROŅU IELAI 7 (sk. 1) un ROŅU IELĀ 3A līdz CIETOKŠŅU IELAI 4 (sk. 3), Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

16. Atkārtoti: Elektrofiltru putekļu šķirošanas laukuma rekonstrukcija MELDRU IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS METALURGS”  

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

II Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Atkārtoti: Iesniegums zemesgabala sadalīšanai ZVEINIEKU ALEJĀ 2/4, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Iesniegums 2006.gada 12.jūlija PAU Nr.349 „Dzīvojamās mājas rekonstrukcija VAIŅODES IELĀ 17, Liepājā”, pagarināšanai

Iesniedzējs: Ilga BĒRZIŅA

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Būvniecības pieteikums dzīvokļa īpašuma sadalīšanai REPUBLIKAS IELĀ 16 – 18, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ROMA PLAZA”

Lēmums:

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.