Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 12.08.2008.

12.08.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve ĀDU IELĀ 17, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LĪVU ALUS”    

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Esošās ēkas nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība CEPĻA IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: Tatjana MATVEJEVA    

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

3. Dzīvojamās ēkas nojaukšana F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ 35, Liepājā

Iesniedzējs: Oļegs ROGOVENKO

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

4. Satiksmes organizācijas uzlabošana JŪRAS IELAS, GRAUDU IELAS un AUSEKĻA IELAS krustojumā, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE    

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums dzīvojamai ēkai KVIEŠU IELĀ 56A, Liepājā

Iesniedzēji: Dace KALVE    

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

6. Dabas takas izveide LIEPĀJAS EZERA KRASTĀ, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES DAĻA    

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei.

 

7. Siltumtrases rekonstrukcija LOKU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”    

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Dzīvokļa rekonstrukcija ar piebūvi RĪGAS IELĀ 34 – 13, Liepājā

Iesniedzējs: Normunds STUNGA    

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

9. Elektronisko sakaru komunikāciju pieslēguma izbūve SLIEŽU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”    

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

10. Siltumtrašu posmu izbūve no STRAZDU IELAS 16A līdz KRŪMU IELAI 39, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”    

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

11. Atkārtoti: Ēkas rekonstrukcija 1905.GADA IELĀ 18, Liepājā

Iesniedzējs: BIEDRĪBA „1905”   

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Par 2007.gada 18.oktobrī ar Nr.746 akceptētu projektu „Dzīvokļa Nr.5 vienkāršotā renovācija” DZĒRVES IELĀ 17, Liepājā

Pasūtītājs: Inguna TOMSONE   

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli dzīvokļa īpašniekam.

 

2. Par iesniegumu pagaidu būvatļaujas izsniegšanai RIŅĶU IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: Jeļena JURA   

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli iesniedzējai.

 

3. Par būvniecības pieteikumu izmaiņām dzīvojamās ēkas piebūves projektā RIŅĶU IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: Jeļena JURA   

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu izmaiņām būvprojektā.

 

4. Par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai ROŽU LAUKUMĀ 1/4, Liepājā

Iesniedzējs: AS „MĒS LIEPĀJAI”   

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai.