Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 02.09.2008.

02.09.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1.      Dzīvokļa pārplānošana ULIHA IELĀ 68-1, Liepājā

Iesniedzējs: Ieva RATNIECE

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2.      Saimniecības ēkas būvniecība JŪRMALAS IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: Viljams PELNS, Iveta KUMPE

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3.      Saimniecības ēkas un šķūņa renovācija GANĪBU IELĀ 147, Liepājā

Iesniedzējs: Mārtiņš MEIERS    

Lēmums:  

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

4. Dzīvojamās mājas renovācija un divu piebūvju nojaukšana KVIEŠU IELĀ 29, Liepājā

Iesniedzējs: Andris GRĪNBERGS    

Lēmums:  

·    Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Dzīvojamās mājas nojaukšana un jaunbūve MASTU IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzēji: Aija STRODE    

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

6. Ēkas rekonstrukcija dienesta viesnīcas vajadzībām BAZNĪCAS IELĀ 3/5, Liepājā

Iesniedzējs: Sergejs ZAHARJINS    

Lēmums:

·    Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Elektronisko sakaru tīkla pazemes komunikāciju izbūve ATMODAS BULVĀRIS 12 – LOŽMETĒJNIEKU IELA – KATEDRĀLES IELA 1, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”    

Lēmums:

·    Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Atkārtoti: Dzīvokļa Nr.4 rekonstrukcija ar mansarda izbūvi DZINTARU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: Valija PURMALE    

Lēmums:

·    2008.gada 2.septembrī iesniedzējs Būvniecības pieteikumu atsaucis.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Iesniegums 2005.gada 1.jūnija PAU Nr.360 „Dzīvojamās mājas rekonstrukcija CENKONES IELĀ 5, Liepājā”, pagarināšanai

Pasūtītājs: Tatjana SISOJEVA    

Lēmums:

·    Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2.  Iesniegumu 2005.gada 26.augusta PAU Nr.568 „Guļbūves pirts KVIEŠU IELĀ 32A”, Liepājā, pagarināšanai

Pasūtītājs: Jānis INTENBERGS

Lēmums:

·    PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums augstā un vidējā spiediena pazemes gāzesvadu pretkorozijas aizsardzības iekārtas rekonstrukcijai CUKURA IELĀ 6, 8 un BRĪVĪBAS IELĀ 181, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS GĀZE”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums dzīvojamās mājas un šķūņu nojaukšanai KLAIPĒDAS IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „GINVE”

Lēmums:

·    Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Iesniegums 2006.gada 28.aprīļa PAU Nr.199 „Ēkas rekonstrukcija KUNGU IELĀ 18”, Liepājā, pagarināšanai

Iesniedzējs: Tamāra ROBEŽNIECE

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

4. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums koģenerācijas iekārtu uzstādīšanai katlumājā TUKUMA IELĀ 2A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums koģenerācijas iekārtu uzstādīšanai KAIJU IELĀ 33, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·    Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.