Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 23.09.2008.

23.09.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Apakšstacijas „Liepāja” 110kV sadalnes paplašināšana BRĪVĪBAS IELĀ 105B, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LP”    

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

2. Administratīvās ēkas renovācija E.VEIDENBAUMA IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: PĀRTIKAS VETERINĀRĀ DIENESTA NACIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS CENTRS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

3. Siltumtrases izbūve LUDVIĶA IELĀ 15, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”    

Lēmums:  

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

4. Dzelzceļa pievedceļš Nr.24 OSTAS PIESTĀTNĒS 42/43, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ AS „LIEPĀJAS OSTA LM”    

Lēmums:  

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot noteikumus projektēšanai un būvniecībai.

 

5. Ēku rekonstrukcija VECĀ OSTMALĀ 55 un 56, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA REKONSTRUKCIJA”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Atkārtoti: Saimniecības ēkas būvniecība JŪRMALAS IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: Viljams PELNS, Iveta KUMPE    

Lēmums:

·     PAU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

7. Atkārtoti: Gāzes vada izbūve O.KALPAKA IELĀ 74, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums palīgēkas nojaukšanai un jaunbūvēm DZINTARU IELĀ 46, Liepājā

Pasūtītājs: LIEPĀJAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS PAREIZTICĪGĀS KATEDRĀLES DRAUDZE

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

2. Iesniegums zemesgabala sadalīšanai ĢEN.BALOŽA IELĀ 37A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „CIEDRS 1”     

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

3. Iesniegums 2004.gada 20.oktobra PAU Nr.325 „Tirdzniecības centra jaunbūves rekonstrukcija ZIVJU IELĀ 2, Liepājā”, pagarināšanai

Iesniedzējs: SIA „ROŽU LAUKUMS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei.

 

4. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums dzīvojamās mājas būvniecībai DZĒRVES IELĀ 18, Liepājā

Iesniedzējs: Solvita TERBETE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu izmaiņām būvprojektā.