Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 14.10.2008.

14.10.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Dzīvokļu apvienošana un rekonstrukcija JŪRMALAS IELĀ 11 – 6/6A un 7/8, Liepājā

Iesniedzējs: Inta GOLDMANE     

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija OZOLU IELĀ 38A, Liepājā

Iesniedzējs: Laimonis FRANCIS     

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija PLOČU IELĀ 17A, Liepājā

Iesniedzējs: Renārs BORSKIS    

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Izmaiņas būvprojektā „Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija VENTSPILS IELĀ 44, Liepājā”

Iesniedzējs: Vasils GORDINS     

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Pārbaudes atzinumu.

 

5. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija ZĀĻU IELĀ 35, Liepājā

Iesniedzēji: Inta DAIZE, Raimonds STALIDZĀNS     

Lēmums:    

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

6. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 1905.GADA IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

7. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 14.NOVEMBRA BULVĀRĪ, no BRĪVĪBAS IELAS līdz GRĪZUPES IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

8. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā, starp ATMODAS BULVĀRI, PIESTĀTNES, BOTKINA un KATEDRĀLES IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

9. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija BRĪVĪBAS IELĀ, no DZELZCEĻNIEKU IELAS līdz ZEMNIEKU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

10. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija CUKURA IELĀ, no BRĪVĪBAS IELAS līdz DŪŅU IELAI un DŪŅU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

11. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija DĀRZA IELĀ, no BĀRIŅU IELAS līdz GANĪBU IELAI, FRANČU, BAZNĪCAS un A.PUMPURA IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

12. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija DORUPES un CAUNU IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

13. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ, no PASTA IELAS līdz GRAUDU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

14. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija K.UKSTIŅA IELĀ, no SIENA IELAS līdz AMATAS IELAI, OTAŅĶU IELĀ, EGĻU IELĀ, no K.UKSTIŅA IELAS līdz OTAŅĶU IELAI, KUNGU IELĀ, no AMATAS IELAS līdz GANĪBU IELAI un ĀLANDES IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

15. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamās māju rajonā KLAIPĒDAS IELĀ pāra numuru pusē, starp Nr.68 līdz Nr.134, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

16. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija KRŪMU IELĀ, no FLOTES IELAS līdz Internātpamatskolai, J.ASARA IELĀ un ELIZABETES IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

17. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija KUĢENIEKU un JŪRNIEKU IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

18. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija KURŠU IELĀ, no PELDU IELAS līdz JŪRMALAS IELAI, RAKSTVEŽU IELĀ, no KURŠU LAUKUMA līdz K.VALDEMĀRA IELAI, KURŠU LAUKUMĀ, no RAKSTVEŽU IELAS līdz PELDU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

19. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija LOKU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

20. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā, starp M.ĶEMPES IELU, REIŅA MEŽA IELU, DUNIKAS un DAUGAVAS IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

21. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija MELDRU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

22. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija MUITAS, MATROŽU, KAKTU, KALNA, CEPĻA, SAULES, SPORTA, LAIVENIEKU IELĀS, ULIHA IELĀ, no KŪRMĀJAS PROSPEKTA līdz MUITAS IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

23. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonos starp O.KALPAKA, PILTENES, SAKŅU un SIĻĶU IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

24. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ un NEATKARĪBAS ROTAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

25. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija RĪGAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

26. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija SLIMNĪCAS IELĀ 7, 9, 11, 13, no GRĪZUPES IELAS līdz iebrauktuvei slimnīcas teritorijā, un AISTERES IELĀ, no GRĪZUPES IELAS līdz SLIMNĪCAS IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

27. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija SPĪDOLAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

28. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija TALSU, LĒŅU, ĒDOLES, LABRAGA, SKRUNDAS, KULDĪGAS IELĀS, GRĪZUPES IELĀ, no ĒDOLES IELAS līdz KĀRKLU IELAI, 14.NOVEMBRA BULVĀRĪ, no GRĪZUPES IELAS līdz TALSU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.

 

29. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija TOMA IELĀ, no VIRSNIEKU līdz L.PAEGLES IELAI, L.PAEGLES IELĀ no TOMA līdz DZINTARU IELAI, J.JANŠEVSKA IELĀ, no ULIHA līdz ALEJAS IELAI, ALEJAS IELĀ, PELDU līdz J.JANŠEVSKA IELAI un VIRSNIEKU IELĀ, no ULIHA līdz PELDU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Jautājums izņemts no dienas kārtības.