Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 04.11.2008.

04.11.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Esošo brauktuvju rekonstrukcija ĀBEĻU un NOLIKTAVAS IELAS posmā, no VENTSPILS IELAS līdz VĀNES IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Esošās brauktuves un ietvju seguma rekonstrukcija BĀRTAS IELĀ, posmā no VIDUSCEĻA IELAS līdz EZERA IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Esošās brauktuves rekonstrukcija J.ASARA IELĀ, posmā no KRŪMU IELAS līdz VENTSPILS IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE 

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Esošās brauktuves rekonstrukcija P.BRIEŽA IELĀ, posmā no STUDENTU ROTAS IELAS līdz TURAIDAS IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Esošās brauktuves rekonstrukcija PĪĻU IELĀ, posmā no KUNGU IELAS līdz AMATAS IELAI un AMATAS IELĀ, posmā no PĪĻU IELAS līdz SALMU IELAI, Liepājā

Iesniedzēji: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE 

Lēmums:    

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Esošās brauktuves un ietvju seguma daļēja rekonstrukcija ROJAS IELĀ, posmā no DUNIKAS IELAS līdz VAIŅODES IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Esošās brauktuves un ietvju seguma rekonstrukcija VIDUSCEĻA IELĀ, posmā no PĻAVU IELAS līdz GANĪBU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Liepājas 7.vidusskolas dabas zinību kabinetu un to laboratorijas telpu renovācija CELMU IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Liepājas 8.vidusskolas dabas zinību kabinetu un to laboratorijas telpu renovācija DUNIKAS IELĀ 9/11, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. Liepājas 12.vidusskolas dabas zinību kabinetu un to laboratorijas telpu renovācija Kr.VALDEMĀRA IELĀ 35/37, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Liepājas 15.vidusskolas dabas zinību kabinetu un to laboratorijas telpu renovācija O.KALPAKA IELĀ 96, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

12. Siltumtrases rekonstrukcija GRĪZUPES, AISTERES un KĀRKLU IELU rajonos, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

13. Siltumtrases rekonstrukcija VĪTOLU IELĀ 12/16 līdz VĪTOLU IELAI 6/10, REPUBLIKAS IELĀ 14 līdz REPUBLIKAS IELAI 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA” 

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

14. Liepājas Ostas piestātnes Nr.51 rekonstrukcija, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „TRANSIT SERVICE”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

15. Universāla ģenerālo un beramkravu pārkraušanas kompleksa būvniecība PULVERA IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MARILAT SK”  

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

16. Atkārtoti: Palīgēkas nojaukšana un jaunbūves DZINTARU IELĀ 46, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS PAREIZTICĪGĀS KATEDRĀLES DRAUDZE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Būvvaldes vēstuli.

 

17. Atkārtoti: Dzīvojamās ēkas un garāžas rekonstrukcija MEŽU IELĀ 67, Liepājā

Iesniedzējs: Valērijs GRIŠINS

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

18. Atkārtoti: Minerālmēslu pārkraušanas termināla jaunbūve OSTAS PIESTĀTNĒ Nr.28, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPAJA PETROLEUM”

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums mobilo telekomunikāciju bāzes stacijai un antenām GANĪBU IELĀ 81/83, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums mobilo telekomunikāciju bāzes stacijai un antenām VĒRGALES IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Būvniecības pieteikums PI Mākslinieciskās jaunrades centra „Vaduguns” energoefektivitātes paaugstināšanai KUNGU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Par 2008.gada 29.oktobra PAU Nr.435 „Ēkas konservācija Flotes ielā 3, Liepājā” anulēšanu. 

Iesniedzējs: LSEZ SIA „DUNA”

Lēmums:

·     Anulēt 2008.gada 29.oktobra PAU Nr.435 „Ēkas konservācija Flotes ielā 3, Liepājā”. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.