Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 11.11.2008.

11.11.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Kanalizācijas ārējo tīklu izbūve BĒRZU IELĀ 21 – 9, Liepājā

Iesniedzējs: Zigfrids GAIĶIS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei.

 

2. Birstošo kravu noliktavas izbūves 2.kārta BRĪVOSTAS IELĀ 2A, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Dzīvojamās ēkas pieslēgums ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ĒRGĻU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „FL WOOD PRODUCTS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Dzīvojamās ēkas un šķūņa nojaukšana un jaunas dzīvojamās ēkas būvniecība RĪGAS IELĀ 40, Liepājā

Iesniedzēji: Andra MŪRĒNA, Agneses OSIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, garāžas būvniecība un 4 palīgceltņu nojaukšana VAĻŅU IELĀ 22, Liepājā

Iesniedzēji: Vija ANCĀNE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Esošās dzīvojamās ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju VENTAS IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzēji: Gunta GRĪNBERGA, Ārija NIEDOLA

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

7. Atkārtoti: Esošās ēkas nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība CEPĻA IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: Tatjana MATVEJEVA

Lēmums:

·     Pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu uz 1 mēnesi.

 

8. Atkārtoti: Administratīvās ēkas renovācija E.VEIDENBAUMA IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: PĀRTIKAS VETERINĀRĀ DIENESTA NACIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS CENTRS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Atkārtoti: Dzīvojamās ēkas nojaukšana F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ 35, Liepājā

Iesniedzējs: Oļegs ROGOVENKO

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

10. Atkārtoti: Divu dzīvokļu mājas nojaukšana KURŠU IELĀ 26, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „PURENĪTE”, SIA „GINVE”

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

11. Atkārtoti: Gāzes vada izbūve O.KALPAKA IELĀ 74, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

12. Atkārtoti: Ēkas daļas rekonstrukcija katlu mājas vajadzībām ROŅU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: Ivars MURAVSKIS

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

13. Atkārtoti: Administratīvās ēkas rekonstrukcija ROŅU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „PROPERTIA”

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

14. Atkārtoti: Dzīvojamās mājas pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ZĀĻU IELĀ 28 un 30, Liepājā

Iesniedzējs: PSIA „VECLIEPĀJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Atkārtoti: Iesniegums 2006.gada 28.aprīļa PAU Nr.199 „Ēkas rekonstrukcijai KUNGU IELĀ 18, Liepājā” pagarināšanai

Iesniedzējs: Tamāra ROBEŽNIECE

Lēmums:

Lēmums:

·     Sagatavot jaunu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Iesniegums dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņai DZINTARU IELĀ 65, Liepājā

Iesniedzējs: Anatolijs ĻEVŠUKS

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

2. Par patvaļīgu būvniecību KUNGU IELĀ 85, Liepājā

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstules un Pārbaudes atzinumu.