Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 22.11.2008.

22.11.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Liepājas Kristīgās sākumskolas energoefektivitātes paaugstināšanas 3.kārta CELMU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Liepājas 7.vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas 5.kārta CELMU IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Saimniecības ēkas būvniecība EZERA IELĀ 78, Liepājā

Iesniedzējs: Uldis ALPĒNS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Kabeļu līnijas un gāzes vada izbūve KAIJU IELĀ 33, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

5. Eskalatora uzstādīšana KLAIPĒDAS IELĀ 62, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LPB”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Telekomunikāciju kanalizācijas izbūve LAIVINIEKU IELĀ 6 līdz CELTNIEKU IELAI 6/8, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „CITY HOLDING”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

7. Kabeļu līnijas izbūve TUKUMA IELĀ 2A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Atkārtoti: Kanalizācijas ārējo tīklu izbūve BĒRZU IELĀ 21 – 9, Liepājā

Iesniedzējs: Zigfrids GAIĶIS

Lēmums:

·     Inženierplānošanas uzdevums nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Par Būvniecības padomes 2008.gada 11.novembra sēdes protokola/lēmuma Nr.42/805 „Par būvniecības pieteikumu dzīvojamās ēkas nojaukšanai F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ 35, Liepājā” maiņu

Lēmums:

·     Pagarināt būvniecības pieteikuma dzīvojamās ēkas nojaukšanai F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ 35, Liepājā, izskatīšanas termiņu līdz šā gada 15.decembrim.