Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 09.12.2008.

09.12.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Siltumtrases posma rekonstrukcija ALDARU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2 Saimniecības ēkas rekonstrukcija CEPĻA IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: Tatjana MATVEJEVA

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējai.

 

3. Baznīcas logu restaurācijai un telpu daļas pārplānošanai JELGAVAS IELĀ 62, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu uzstādīšana KLAIPĒDAS IELĀ 18, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „VISANTS”

Lēmums

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz lēmuma pieņemšanai lietā par patvaļīgu būvniecību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas bēniņu daļā Klaipēdas ielā 18, Liepājā.

 

5. Siltumtrases posma rekonstrukcija MEŽMALAS, VIRŠU un PĀVILOSTAS IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. Siltumtrases posma rekonstrukcija PELDU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

7. Siltumtrases posma rekonstrukcija SIĻĶU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

8. Siltumtrases posma rekonstrukcija SPĪDOLAS IELĀ, PĀVILOSTAS IELĀ 1, ĢEN.BALOŽA IELĀ 39, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

9. Atkārtoti: Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija LIEPĀJAS PILSĒTĀ

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

10. Atkārtoti: Divu degvielas tvertņu uzstādīšana OSTAS PIESTĀTNĒ 27, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE

Lēmums

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Atkārtoti: Dzīvojamās telpas pārbūve par nedzīvojamu telpu ROJAS IELĀ 5 – 3, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”

Lēmums

·     Atlikt lēmuma pieņemšanu līdz 2009.gada 6.janvāra Būvniecības padomei.

 

12. Atkārtoti: Tirdzniecības centra būvniecība ZEMNIEKU IELĀ 30, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAMEKA”  

Lēmums

·     Pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 5.aprīlim.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Iesniegums vēja ģeneratora uzstādīšanai, ģeotermālās stacijas izveidei un termālo ūdeņu ieguvei, izstrādei un pārstrādei KAPSĒDES IELĀ 9/15, Liepājā

Iesniedzējs: Gunvaldis VĒSMIŅŠ

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.  

 

2. Iesniegums būvprojekta „Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, saimniecības ēkas demontāža un jaunas saimniecības ēkas būvniecība PRIEŽU IELĀ 50, Liepājā” korekciju akceptēšanai

Iesniedzējs: Ginta PUTĀNE

Lēmums:

·     Sastādīt Pārbaudes atzinumu par patvaļīgu būvniecību un sagatavot atzinumu par atkāpēm no Liepājas apbūves noteikumiem.

 

3. Būvniecības pieteikums Liepājas reģionālās slimnīcas konceptuālam risinājumam SLIMNĪCAS IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu metu konkursam.

 

4. Atkārtots būvniecības pieteikums OSTAS PIESTĀTNES Nr.51 rekonstrukcijai, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „TRANSIT SERVICE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Būvvaldes vēstuli.

 

5. Būvniecības pieteikums pagrabstāva telpu pārbūvei par dzīvojamām telpām JELGAVAS IELĀ 54, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „DARBS UN DOMAS”, Valdis VILINSKIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.