Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 16.12.2008.

16.12.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Noliktavas būvniecība AIRĪTES IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LĀDE”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

2. Inženierkomunikāciju tīklu izbūve rekonstruējamā BRĪVĪBAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

3. Ēkas rekonstrukcija KLAIPĒDAS IELĀ 27, Liepājā

Iesniedzējs: Aleksandrs RAČKOVSKIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Ēkas rekonstrukcija ofisa vajadzībām LAIVINIEKU IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: IK „AĢENTŪRA T.MODELS”

Lēmums

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

5. Sakaru komunikāciju izbūve PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ 43, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums

·     Inženierplānošanas uzdevums nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

6. 1140kW jaudas pieslēguma izbūve jaunbūvējamam Liepājas daudzfunkcionālajam centram „Liepājas Dzintars” RADIO IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Lēmums

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

7. Nedzīvojamo telpu rekonstrukcija veikala vajadzībām SPĪDOLAS IELĀ 1 – NT1, Liepājā

Iesniedzējs: Tatjana ŠAHMANOVA

Lēmums

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Komunikāciju tīklu pieslēgumi dzīvojamai mājai VAĻŅU IELĀ 22, Liepājā

Iesniedzējs: Vija ANCĀNE

Lēmums

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

II Patvaļīga būvniecība:

 

1. Par patvaļīgu būvniecību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas bēniņu daļā KLAIPĒDAS IELĀ 18, Liepājā

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Būvniecības pieteikums siltumavotu rekonstrukcijai KAIJU IELĀ 33 Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējai.