Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības aktualitātes - Būvniecības padomes pieņemtie lēmumi - No 01.01.2009. līdz 30.09.2009. - 13.01.2009.

13.01.2009.

I  Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 1.       Dzīvojamās mājas renovācija 1905.GADA IELĀ 18, Liepājā;
Iesniedzējs: Biedrība „1905”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

2.       Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izvietojums BRĪVĪBAS IELĀ 121C, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Visants”
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli

3.       Peldbaseina būvniecība pie Liepājas olimpiskā centra BRĪVĪBAS IELĀ 39, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Liepājas olimpiskais centrs”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

4.       Automazgātuves būvniecība FRIČA BRĪVZEMNIEKA IELA 30, Liepājā;
Iesniedzējs: Iļgars SAFAROVS
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli

5.       Siltumtrases posma rekonstrukcija KUNGU 71/75, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Liepājas enerģija”
Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

6.       Saimniecības ēku nojaukšana NĀKOTNES IELĀ 5, Liepājā;
Iesniedzējs: Tatjana AUZIŅA
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana

7.       Tirdzniecības kioska būvniecība SIENA IELĀ 4, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Nams- El”
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana

8.       Siltumtrases posma rekonstrukcija TIRGOŅU IELĀ 20, 22, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Liepājas enerģija”
Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

 9.       Atkārtoti: 1140kW jaudas pieslēguma izbūve jaunbūvējamam Liepājas daudzfunkcionālajam centram „Lielais Dzintars” RADIO IELĀ 8, Liepājā;
Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana

 10.   Atkārtoti: Baltijas jūras krasta aizsargbūves izbūve.
Iesniedzējs: SIA „Liepājas ūdens”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

II Plānošanas un arhitektūras uzdevuma korekcija:

Arhitektūras un plānošanas uzdevuma korekcija Liepājas pilsētas attīrīšanas iekārtu attīrīto notekūdeņu izvada jūrā rekonstrukciju.
Iesniedzējs: SIA „Liepājas ūdens”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

III Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pagarināšana:

Inženierplānošanas uzdevuma derīguma termiņa pagarināšana elektronisko sakaru tīklu būvniecībai Ziemeļrietumu mikrorajonā starp O.Kalpaka, Šķēdes, Krūmu, Siļķu, Meža, Žagatu un Strazdu ielām, Liepājā
Iesniedzējs: SIA „TSR”
Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

IV Būvprojekta korekcija:

Atkārtoti: izmaiņas būvprojektā „Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija” VENTSPILS IELĀ 44, Liepājā
Iesniedzējs: Vasils GORDINS
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli

V Papildus jautājumi:

1.       Arhitektūras un plānošanas uzdevuma korekcija ROŽU IELAS rekonstrukcijai, posmā no LIEPU IELAS līdz KURŠU IELAI, Liepājā.
Iesniedzējs: SIA „Komunālā pārvalde”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

 2.       Iebrauktuves izbūve Toma ielā 64, Liepājā;
Iesniedzējs: Larisa ANDREJEVA
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana.

 1.       Atkārtoti: noliktavas būvniecība AIRĪTES IELĀ 8, Liepājā
Iesniedzējs: SIA „LĀDE”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu