Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības aktualitātes - Būvniecības padomes pieņemtie lēmumi - No 01.01.2009. līdz 30.09.2009. - 03.03.2009.

03.03.2009.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

1.       Bāriņu ielas rekonstrukcija posmā no K.Zāles laukuma līdz Kungu ielai, Liepājā;
Iesniedzējs: Nekustamā īpašuma pārvalde

Lēmums
:

·         Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

2.       Elektronisko sakaru kanalizācijas izbūve Dzintaru un Siguldas ielās, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Elektrons&K”

Lēmums
:

·         Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

3.       Sakaru komunikāciju rekonstrukcija Piestātnes ielā no Nr.2 līdz Nr.12 un Pulkveža Brieža ielā posmā no
Nr. 15 līdz 50, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Lattelekom”

Lēmums
:

·         Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

4.       Atkārtoti: darījumu ēkas būvniecība Siena ielā 14, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „ARHE”, Larrijs FARBOTKO

·         Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot vēstuli.

5.       Atkārtoti: dzīvojamās mājas rekonstrukcija Krūmu ielā 25, Liepājā;
Iesniedzējs: Dina Galļamova
Lēmums:

·         Sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumu

II Patvaļīga būvniecība:

Patvaļīga būvniecība Klaipēdas ielā 90, Liepājā
Iesniedzējs: Būvinspekcija
Lēmums:

·         Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot vēstuli.

III Papildus jautājumi:

1.       Elektrofiltru putekļu šķirošanas laukuma rekonstrukcija Meldru ielā 12, Liepājā;
Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS METALURGS” 
Lēmums:

·         Sagatavot Būvvaldes lēmumu par būvniecības ieceres nodošanu publikai apspriešanai;

2.       Dzīvojamās mājas projekta korekcija Mežu ielā 45A;
Iesniedzējs: S. Sotņikova
Lēmums:

·         Sagatavot Būvvaldes lēmumu; sagatavot administratīvā pārkāpuma protokolu par patvaļīgo būvniecību

3.       Liepājā Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas projekta korekcija Riekstu 20, Liepājā;
Iesniedzējs: A. Griniece
Lēmums:

·         Sagatavot Būvvaldes lēmumu;

4.       Dzīvojamās mājas projekta korekcija Vānes ielā 17, Liepājā
Iesniedzējs: M.Multāne
Lēmums:

·         Sagatavot Būvvaldes lēmumu;

5.       Būvprojektu ekspertīze būvniecības stadijā esošiem objektiem.