Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības aktualitātes - Būvniecības padomes pieņemtie lēmumi - No 01.01.2009. līdz 30.09.2009. - 24.02.2009.

24.02.2009.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

1.       Dzīvokļu Nr.5 un 9. rekonstrukcija 1905.gada ielā 46, Liepājā;
Iesniedzējs: Nelu Bozijanu
Lēmums:

·         Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot būvvaldes vēstuli.

2.       Ūdensvada izbūve A.Klints ielā 26/28, Liepājā;
Iesniedzējs: Matīss Zakovics
Lēmums:

·         Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

3.       Ēkas rekonstrukcija Dzelzceļnieku ielā 16, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Hercogs L”
Lēmums:

·         Sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumu

4.       Ūdensvada un kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Dzelzceļnieka ielā, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Liepājas ūdens”
Lēmums:

·         Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

5.       Dzīvojamās ēkas renovācija Klaipēdas ielā 14, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Artis JP”
Lēmums:

·         Sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumu

6.       Elektronisko sakaru tīklu maģistrāle no Lielā ielā 2 līdz K.Zāles laukumam 6, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”
Lēmums:

·         Atlikta lēmuma pieņemšana.

II Patvaļīga būvniecība:

Patvaļīgu būvniecība Roņu ielā 3-2, Liepājā
Iesniedzējs: Būvinspekcija
Lēmums:

·         Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot būvvaldes vēstuli.

III Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana

1.       Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pagarināšana dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Klaipēdas ielā 16A, Liepājā
Iesniedzējs: Alise Zigrīda Pilaine
Lēmums:

·         Pagarināt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

2.       Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pagarināšana nedzīvojamo telpu pārbūvei par dzīvojamām telpām Klaipēdas ielā 18- 11N, Liepājā
Iesniedzējs: Svetlana Meļņičenko
Lēmums:

·         Pagarināt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

3.       Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pagarināšana apbūves rekonstrukcijai Vaiņodes ielā 9, Liepājā
Iesniedzējs: Raimonds Roze
Lēmums:

·        Sagatavot jaunu plānošanas un arhitektūras uzdevumu